• Ebook Hồi ức tuổi tám mươi: Hành trình từ điện tử đến vi mạch - Phần 1

  Ebook Hồi ức tuổi tám mươi: Hành trình từ điện tử đến vi mạch - Phần 1

  Đây là tập tự truyện về cuộc đời tôi, đặc biệt là về quãng đời bốn mươi năm tôi ở Nhật Bản và những năm tháng có liên quan, kể cả những hoạt động sau đó đã chịu ảnh hưởng hoặc đã có quan hệ mật thiết đến quãng đời đó. Tập tự truyện này đặt tên là “Hồi ức tuổi tám mươi: Hành trình từ điện tử đến vi mạch” là bởi vì...

   98 p actvn 26/09/2022 2 0

 • Ebook Hồi ức tuổi tám mươi: Hành trình từ điện tử đến vi mạch - Phần 2

  Ebook Hồi ức tuổi tám mươi: Hành trình từ điện tử đến vi mạch - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hồi ức tuổi tám mươi: Hành trình từ điện tử đến vi mạch" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một chút hoạt động văn hóa; Hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p actvn 26/09/2022 2 0

 • Ebook Xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: Phần 1

  Ebook Xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: Phần 1

  Cuốn sách "Xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc nắm vững hệ thống quan điểm của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc...

   217 p actvn 23/08/2022 37 0

 • Ebook Xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: Phần 2

  Ebook Xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: Phần 2

  Nối tiếp nội dung ở phần 1, phần 2 cuốn sách "Xây dựng quân đội, củng cố Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" trình bày về việc củng cố nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

   296 p actvn 23/08/2022 44 0

 • Ebook 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần: Phần 1

  Ebook 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần: Phần 1

  Cuốn sách "70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần" được biên soạn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử, đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta...

   135 p actvn 23/08/2022 44 0

 • Ebook 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần: Phần 2

  Ebook 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần" trình bày về những nhân tố tác động chủ yếu đối với việc xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản xây dựng sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Mời...

   83 p actvn 23/08/2022 42 0

 • Ebook Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch. Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết, nghiên cứu, nội dung tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu...

   246 p actvn 23/08/2022 26 0

 • Ebook Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Cuốn sách này được hình thành trên cơ sở tuyển chọn các bài viết có chất lượng từ Hội thảo “Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” do Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức. Mời bạn đọc cùng tiếp tục tham khảo những bài viết trong phần 2 của cuốn sách sau đây.

   300 p actvn 23/08/2022 26 0

 • Ebook Về vấn đề nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Ebook Về vấn đề nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Cuốn sách "Về vấn đề nhà nước và pháp luật" gồm một số bài viết và bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật từ năm 1919 đến năm 1969, được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản lần thứ hai năm 1995-1996. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   314 p actvn 23/08/2022 26 0

 • Ebook Về vấn đề nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Ebook Về vấn đề nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Cuốn sách "Về vấn đề nhà nước và pháp luật" là tài liệu quý và thiết thực cho mỗi cán bộ, đảng viên đang công tác và học tập trong ngành tư pháp nói riêng và trong tất cả các ngành, các cấp nói chung, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên các trường đại học và đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đối với việc tra...

   364 p actvn 23/08/2022 25 0

 • Ebook Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn (Những bài viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng): Phần 1

  Ebook Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn (Những bài viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng): Phần 1

  Cuốn sách "Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn (Những bài viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng)" đã tập hợp các bài viết về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và về xây dựng Đảng của tác giả đã được đăng trên các sách, báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo. sách được chia thành 2 phần, mời các bạn...

   89 p actvn 23/08/2022 26 0

 • Ebook Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn (Những bài viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng): Phần 2

  Ebook Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn (Những bài viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng): Phần 2

  Cuốn sách "Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn (Những bài viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng)" là một tuyển tập những bài viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng. Cuốn sách giúp bạn đọc thấy rõ tầm vóc, ảnh hưởng và giá trị của nhân cách văn hóa Hồ Chí...

   83 p actvn 23/08/2022 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số