• Ebook Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc: Phần 1

  Cuốn sách "Hồ Chí Minh-con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Bác Hồ-vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc Việt Nam; tấm lòng Bác Hồ với chiến sĩ, chiến sĩ với Bác Hồ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   245 p actvn 25/10/2023 63 0

 • Ebook Hành Sơn - Cuộc phiêu lưu của vật lý (Quyển 2 - Thuyết tương đối và vũ trụ học): Phần 1

  Ebook Hành Sơn - Cuộc phiêu lưu của vật lý (Quyển 2 - Thuyết tương đối và vũ trụ học): Phần 1

  Cuốn sách "Hành Sơn - Cuộc phiêu lưu của vật lý (Quyển 2 - Thuyết tương đối và vũ trụ học)" là quyển thứ hai trong bộ tổng quan về vật lý gồm 6 quyển, trình bày chuyển động theo một phương thức đơn giản, hiện đại và hấp dẫn. Phần 1 cuốn sách sẽ trình bày những nội dung về: tốc độ cực đại, quan sát viên đứng yên và chuyển động của...

   188 p actvn 25/10/2023 27 0

 • Ebook Hành Sơn - Cuộc phiêu lưu của vật lý (Quyển 2 - Thuyết tương đối và vũ trụ học): Phần 2

  Ebook Hành Sơn - Cuộc phiêu lưu của vật lý (Quyển 2 - Thuyết tương đối và vũ trụ học): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hành Sơn - Cuộc phiêu lưu của vật lý (Quyển 2 - Thuyết tương đối và vũ trụ học)" tiếp tục trình bày nội dung về: từ độ cong đến chuyển động; tại sao ta có thể nhìn thấy các ngôi sao? – Chuyển động trong vũ trụ; hố đen – rơi mãi; thuyết tương đối tổng quát giản lược – Tóm tắt dành cho người...

   183 p actvn 25/10/2023 29 0

 • Ebook 4000 essential English words (Second edition) - Book 2: Part 1

  Ebook 4000 essential English words (Second edition) - Book 2: Part 1

  4000 Essential English Words 2 is the second volume in the 4000 Essential English Words series of books. It is designed to help English language learners expand their vocabulary and improve their language skills. Ebook 4000 essential English words - Book 2: Part 1 includes contents: Unit 1: The Twelve Months, Unit 2: The Dragon, Unit 3: The Battle of Thermopylae, Unit 4: The Deer and His Image, Unit 5: May 29,1953, Unit 6: The Frog Prince,...

   97 p actvn 25/10/2023 26 0

 • Ebook 4000 essential English words (Second edition) - Book 2: Part 2

  Ebook 4000 essential English words (Second edition) - Book 2: Part 2

  Ebook 4000 essential English words - Book 2: Part 2 includes contents: Unit 16: Prince Sam, Unit 17: Henry Ford’s Famous Car, Unit 18: The Priest, Unit 19: Mrs. May and the Green Girl, Unit 20: Albert Einstein, Unit 21: From the Earth to the Stars, Unit 22: The Farm Festival, Unit 23: The Clever Thief, Unit 24: The Doctor’s Cure, Unit 25: The Criminal, Unit 26: The Two Captains, Unit 27: The Duke and the Minister, Unit 28: The Fisherman,...

   99 p actvn 25/10/2023 24 0

 • Ebook Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính: Phần 1

  Ebook Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính: Phần 1

  Cuốn sách Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những vấn đề chung về tâm lý học quản lý; đặc điểm tâm lý của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p actvn 26/09/2023 72 0

 • Ebook Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính: Phần 2

  Ebook Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Khoa học tâm lý trong quản lý hành chính: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước; giao tiếp trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p actvn 26/09/2023 56 0

 • Ebook Nguyên lý thiết kế thư viện: Phần 1

  Ebook Nguyên lý thiết kế thư viện: Phần 1

  Nội dung phần 1 cuốn sách "Nguyên lý thiết kế thư viện" tình bày các nội dung chính sau đây: lịch sử và quá trình phát triển của thư viện; nội dung sử dụng các chức năng của công trình thư viện;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   72 p actvn 26/09/2023 99 0

 • Ebook Nguyên lý thiết kế thư viện: Phần 2

  Ebook Nguyên lý thiết kế thư viện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Nguyên lý thiết kế thư viện" tiếp tục trình bày các nội dung về: nguyên tắc cơ bản - ý tưởng kiến trúc tỏng tìm tòi sáng tác công trình thư viện; Kỹ thuật - an toàn và kinh tế trong công trình thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   69 p actvn 26/09/2023 82 0

 • Ebook Dẫn luận về xã hội học: Phần 1

  Ebook Dẫn luận về xã hội học: Phần 1

  Sách "Dẫn luận về xã hội học" của Steve Bruce là một dẫn nhập cô đọng về bộ môn khoa học mới mẻ nhưng những tầm nhìn của nó được đón nhận rộng rãi ở khắp mọi lĩnh vực. Phần 1 cuốn sách đề cập đến: vị thế của xã hội học; những tạo lập xã hội;... Mời các bạn cùng đón đọc nội dung chi tiết!

   91 p actvn 26/09/2023 96 0

 • Ebook Dẫn luận về xã hội học: Phần 2

  Ebook Dẫn luận về xã hội học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Dẫn luận về xã hội học" tiếp tục đề cập tới các vấn đề về xã hội học gồm: nguyên nhân và kết quả, thế giới hiện đại, những kẻ mạo danh,... Mời các bạn cùng đón đọc nội dung chi tiết!

   96 p actvn 26/09/2023 89 0

 • Ebook Liên kết ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Ebook Liên kết ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1

  Ebook Liên kết ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hóa: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự hình thành và các giai đoạn tiến triển của ASEAN; Tác động của toàn cầu hóa đến liên kết ASEAN;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   136 p actvn 21/07/2023 62 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=actvn