Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 3 - Phạm Ngọc Hưng

Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 3: Lập trình vào ra nâng cao" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nắm được chuẩn RS232, lập trình giao tiếp chuẩn RS232 trên kit nhúng Micro2440, nắm được chuẩn giao tiếp USB, lập trình ghép nối USB Joystick qua cổng USB, lập trình giao tiếp ADC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.