• Xây dựng mô hình vật thể ba chiều, vẽ hình chiếu thứ ba và hình cắt trong vẽ kỹ thuật

  Xây dựng mô hình vật thể ba chiều, vẽ hình chiếu thứ ba và hình cắt trong vẽ kỹ thuật

  Bài viết này giới thiệu cách sử dụng phần mềm SolidWorks 2009 để vẽ hình chiếu trục đo khi biết trước hai hình chiếu vuông góc gồm hai bước: Bước 1, vẽ hình chiếu trục đo với 15 thao tác; Bước 2, dùng hình chiếu trục đo để vẽ ba hình chiếu vuông góc với 5 thao tác.

   10 p actvn 29/02/2020 24 1

 • Tăng tốc độ giải thuật mã hóa Huffman cho nén ảnh số bằng GPU

  Tăng tốc độ giải thuật mã hóa Huffman cho nén ảnh số bằng GPU

  Trong bài viết này, tác giả đưa ra phương pháp cải tiến giải thuật Huffman áp dụng trong nén ảnh có độ phân giải cao bằng cách chia ảnh thành các khối con để có thể thực hiện mã hóa song song trên các lõi của GPU.

   9 p actvn 29/02/2020 95 1

 • Kỹ thuật LOD tự động áp dụng tối ưu hóa mô hình 3D trong trưng bày bảo tàng ảo

  Kỹ thuật LOD tự động áp dụng tối ưu hóa mô hình 3D trong trưng bày bảo tàng ảo

  Bài viết "Kỹ thuật LOD tự động áp dụng tối ưu hóa mô hình 3D trong trưng bày bảo tàng ảo" trình bày một kỹ thuật tối ưu lưới cho mô hình 3D. Kỹ thuật này được áp dụng trong thời gian thực từ đó tạo ra kỹ thuật LOD tự động áp dụng cho bài toán trong trưng bày bảo tàng ảo.

   6 p actvn 29/02/2020 62 1

 • Một kỹ thuật xây dựng hệ bao tự động cho đối tượng 3D

  Một kỹ thuật xây dựng hệ bao tự động cho đối tượng 3D

  Bài viết Một kỹ thuật xây dựng hệ bao tự động cho đối tượng 3D nêu lên việc xây dựng hệ bao (Boundiing volume hierrarchy - B VH) tự động cho một đối tượng 3D. Việc xây dựng BVH cho đối tượng thường theo mô hình từ trên xuống (top-down), từ dưới lên (bottoom-up) hoặc thêm vào (add inn); với một dạng hộp bao cụ thể.

   11 p actvn 29/02/2020 66 1

 • Một phương pháp tạo ảnh Panorama ứng dụng trong hệ thống giám sát trường nhìn rộng

  Một phương pháp tạo ảnh Panorama ứng dụng trong hệ thống giám sát trường nhìn rộng

  Trong bài viết này các kỹ thuật dựa trên đặc trưng ảnh được sử dụng để tìm ra sự phù hợp giữa các ảnh và xây dựng thuật toán tạo ảnh panorama tự động, ứng dụng giám sát trường nhìn rộng. Với phương pháp này thay vì tự động ghép một cặp hình ảnh, nhiều cặp hình ảnh được liên tục ghép tương đối với nhau để tạo thành một bức...

   10 p actvn 29/02/2020 69 2

 • Sử dụng ảnh Alos Palsar để xây dựng mô hình thay đổi hệ số tán xạ phản hồi ở vùng Tonle Sap, Campuchia

  Sử dụng ảnh Alos Palsar để xây dựng mô hình thay đổi hệ số tán xạ phản hồi ở vùng Tonle Sap, Campuchia

  Bài viết Sử dụng ảnh Alos Palsar để xây dựng mô hình thay đổi hệ số tán xạ phản hồi ở vùng Tonle Sap, Campuchia tiến hành xử lý ảnh PALSAR, xác định vùng quan tâm (ROIs), xây dựng mô hình thay đổi tán xạ phản hồi. Mời các bạn tham khảo.

   8 p actvn 29/02/2020 86 1

 • Một giải pháp thực hiện bản đồ sai lệch của ảnh camera kép có mật độ dày đặc ứng dụng cho ảnh 3D và bản đồ độ sâu

  Một giải pháp thực hiện bản đồ sai lệch của ảnh camera kép có mật độ dày đặc ứng dụng cho ảnh 3D và bản đồ độ sâu

  Bản đồ sai lệch là một trong các thông số rất quan trọng trong thị giác nổi (stereo vision). Từ thông tin bản đồ sai lệch sẽ xác định được ảnh 3D và bản đồ độ sâu của ảnh. Đã có nhiều thuật toán đề xuất, trong đó thuật toán BP (Belief propagation) đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu và cải tiến.

   10 p actvn 29/02/2020 78 1

 • Xây dựng độ đo thuần nhất cho ảnh màu dựa trên các toán tử T-norm

  Xây dựng độ đo thuần nhất cho ảnh màu dựa trên các toán tử T-norm

  Bài viết đề xuất xây dựng một độ đo thuần nhất cho ảnh màu dựa trên các toán tử T-norm. Thực nghiệm đã chứng tỏ rằng thuật toán nâng cao độ tương phản trực tiếp thực hiện hiệu quả với đa dạng ảnh màu khi được áp dụng cùng với độ đo thuần nhất đề xuất.

   15 p actvn 29/02/2020 52 1

 • Nghiên cứu hóa học và vật liệu phục vụ kỹ thuật quân sự và kinh tế

  Nghiên cứu hóa học và vật liệu phục vụ kỹ thuật quân sự và kinh tế

  Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu, phục vụ trong suốt 55 năm truyền thống của Viện Hóa học-Vật liệu. Xuyên suốt cả quá trình là những đề tài, nhiệm vụ tập trung trước hết và trên hết cho mục tiêu phục vụ quân đội. Nổi bật trong giai đoạn trước đây là chất phát sáng lạnh (trên nền ZnS) phục vụ cho tuyến giao thông 559 (1970), các...

   7 p actvn 29/02/2020 38 1

 • Đánh giá hiệu năng hoạt động của một số thuật toán mã khối

  Đánh giá hiệu năng hoạt động của một số thuật toán mã khối

  Bài báo trình bày nghiên cứu đánh giá yêu cầu về thời gian và chu kỳ xử lý của một số thuật toán mã khối được thực thi trên họ DSP của Texas Instrument dụng phổ biến trong thiết bị viễn thông có năng lực xử lý hạn chế. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở việc lựa chọn thuật toán mật mã và vi xử lý phù hợp với thiết kế chế tạo thiết bị...

   6 p actvn 29/02/2020 76 1

 • Viện tự động hóa KTQS 30 năm xây dựng phát triển

  Viện tự động hóa KTQS 30 năm xây dựng phát triển

  Bài viết trình bày tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Viện Tự động hóa Kỹ thuật quân sự (KTQS) cùng với các kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa phục vụ quốc phòng trong 30 năm qua.

   6 p actvn 29/02/2020 41 1

 • Hiện đại hóa, tích hợp Ra đa Garpun-E với hệ thống tích hợp chiến đấu MGS-1241 trên tàu tên lửa 1241REs

  Hiện đại hóa, tích hợp Ra đa Garpun-E với hệ thống tích hợp chiến đấu MGS-1241 trên tàu tên lửa 1241REs

  Trong bài báo này, tác giả đã sử dụng các phương pháp như phân tích, tổng hợp để đưa ra giải pháp cụ thể số hóa, tích hợp ra đa GARPUN-E với hệ thống tích hợp chiến đấu MGS-1241 đã được Viện kỹ thuật Hải quân thực hiện thành công trên tàu tên lửa 1241RE. Qua đó, tác giả đã đề xuất một số định hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác...

   8 p actvn 29/02/2020 81 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số