• Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân bố (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân bố (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân bố sẽ cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân bố, tổng quan về cơ sở dữ liệu và mạng máy tính, các mức trong suốt trong phân bố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p actvn 30/11/2019 27 0

 • Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân bố (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân bố (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tổng quan về cơ sở dữ liệu phân bố sẽ tiếp tục cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế cơ sở dữ liệu phân phối, biến đổi các truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh, tối ưu hóa các chiến lược truy xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   150 p actvn 30/11/2019 22 0

 • Kỹ thuật cơ sở đồ họa: Phần 1

  Kỹ thuật cơ sở đồ họa: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Kỹ thuật cơ sở đồ họa sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mở đầu và thiết kế công nghệ, quá trình thiết kế, máy vi tính trong thiết kế và phác họa, viết chữ, dụng cụ vẽ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   331 p actvn 30/11/2019 24 0

 • Kỹ thuật cơ sở đồ họa: Phần 2

  Kỹ thuật cơ sở đồ họa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Kỹ thuật cơ sở đồ họa sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bản vẽ chế tạo, hình không gian, hình học họa hình, vẽ công trình xây dựng - các ứng dụng, đồ họa máy tính auto CAD, mở đầu mô hình hóa khối rắn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   345 p actvn 30/11/2019 31 0

 • CorelDRAW X3 - Công cụ học thiết kế đồ họa tốt: Phần 1

  CorelDRAW X3 - Công cụ học thiết kế đồ họa tốt: Phần 1

  Tài liệu CorelDRAW X3 - Công cụ học thiết kế đồ họa tốt: Phần 1 được chia sẻ dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn một số nội dung về: Làm việc với trang bản vẽ, hướng dẫn cài đặt CorelDRAW X3, thay đổi vị trí các thanh công cụ và bảng màu, trình đơn cảnh ứng, làm việc với các đối tượng trên CorelDRAW X3, làm việc với các công cụ vẽ hình...

   107 p actvn 30/11/2019 8 0

 • CorelDRAW X3 - Công cụ học thiết kế đồ họa tốt: Phần 2

  CorelDRAW X3 - Công cụ học thiết kế đồ họa tốt: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của tài liệu CorelDRAW X3 - Công cụ học thiết kế đồ họa tốt, phần 2 sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn các nội dung về: Làm việc với các công cụ vẽ đường, thực hành vẽ logo, công cụ tô màu và đường biên, công cụ Interactive Fill Tool, làm việc với công cụ văn bản trên CorelDRAW X3. Mời các bạn cùng tham khảo.

   173 p actvn 30/11/2019 8 0

 • Đồ thị và các thuật toán – Chương 4: Cây

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 4: Cây

  Chương 4 cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cây. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm có: Cây Huffman, cây bao trùm, cây bao trùm tối thiểu, bài toán Steiner. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   27 p actvn 31/10/2019 16 0

 • Đồ thị và các thuật toán – Chương 3: Các bài toán về đường đi

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 3: Các bài toán về đường đi

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 3: Các bài toán về đường đi. Nội dung chính trong chương này gồm có: Đường đi giữa hai đỉnh, đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh, đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh, phát hiện mạch có độ dài âm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   24 p actvn 31/10/2019 17 0

 • Đồ thị và các thuật toán – Chương 2: Các số cơ bản của đồ thị

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 2: Các số cơ bản của đồ thị

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 2: Các số cơ bản của đồ thị. Nội dung chính trong chương này gồm có: Chu số, sắc số, số ổn định trong, số ổn định ngoài, nhân của đồ thị, trò chơi Nim,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   25 p actvn 31/10/2019 15 0

 • Đồ thị và các thuật toán – Chương 5: Bài toán Euler và bài toán Hamilton

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 5: Bài toán Euler và bài toán Hamilton

  Trong chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung cụ thể về: Bài toán Euler, thuật toán tìm dây chuyền Euler, bài toán người đưa thư Trung Hoa, bài toán Hamilton, các điều kiện đủ về sự tồn tại chu trình Hamilton. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   21 p actvn 31/10/2019 14 0

 • Đồ thị và các thuật toán – Chương 6: Đồ thị phẳng

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 6: Đồ thị phẳng

  Chương 6 về đồ thị phẳng sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản như: Các định nghĩa và các ví dụ, các biểu diễn khác nhau của một đồ thị phẳng, các tính chất của đồ thị phẳng, phát hiện tính thẳng, đối ngẫu hình học, đối ngẫu tổ hợp. Mời các bạn cùng tham khảo

   24 p actvn 31/10/2019 17 0

 • Đồ thị và các thuật toán – Chương 1: Đại cương về đồ thị

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 1: Đại cương về đồ thị

  Đồ thị và các thuật toán – Chương 1 trình bày những kiến thức cơ bản về đồ thị như: Định nghĩa và các khái niệm, ma trận biểu diễn đồ thị, tính liên thông, phạm vi và liên thông mạnh, đẳng cấu của các đồ thị, các đồ thị đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p actvn 31/10/2019 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số