• Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Giới thiệu môn học - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Giới thiệu môn học - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   5 p actvn 20/07/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 2 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 2 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 2: Quản trị mạng Linux" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về HĐH Linux, cài đặt Linux OSes, quản trị user/group, network management commands/utilities, network services. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p actvn 20/07/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 1 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 1 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống - Chương 1: Thiết bị mạng và hạ tầng mạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại kết nối mạng, router và định tuyến, Switch và VLAN, Internetworking - Mạng WAN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p actvn 20/07/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 3 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 3 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 3: Quản trị windows" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về HĐH Windows Server, cài đặt Windows Server, cấu hình cơ bản trên Windows Server, cấu hình dịch vụ mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p actvn 20/07/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 4 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 4 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 4: ACL, NAT/PAT, IPTABLES" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm access list, cơ chế hoạt động của ACL, phương pháp cấu hình ACL, các phương pháp ánh xạ địa chỉ, Iptables trong Linux. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p actvn 20/07/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 5 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 5 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 5: Công cụ quản trị mạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tác vụ quản trị mạng SNMP, công cụ quản trị mạng mã nguồn mở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p actvn 20/07/2018 6 0

 • Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 2) - NXB Hồng Đức

  Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 2) - NXB Hồng Đức

  Giáo trình "Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g (Tập 2)" được biên soạn với các phần chính sau: phần 1 các điểm cơ bản về PL/SQL, phần 2 lập trình PL/SQL, phần 3 lập trình nâng cao PL/SQL. Ebook có bố cục rõ ràng theo từng chủ đề cụ thể, nội dung trình bày ngắn gọn. Mời các bạn tham khảo.

   380 p actvn 30/06/2018 11 0

 • Giáo trình Lập trình trực quan - Võ Trung Hùng

  Giáo trình Lập trình trực quan - Võ Trung Hùng

  Sách gồm có 10 chương với những nội dung chính sau: Lập trình trực quan, lập trình trực quan với MS Access, bắt đầu lập trình với Visual Basic, viết mã chương trình, thiết kế giao diện, các chế độ hội thoại, thiết kế đồ họa, kết nối đến cơ sở dữ liệu, thiết kế hệ thống thực đơn, gỡ lỗi chương trình.

   249 p actvn 30/06/2018 12 0

 • Giáo trình Tối ưu hóa - PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

  Giáo trình Tối ưu hóa - PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh

  Giáo trình Tối ưu hóa do PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm được những kiến thức về cơ sở lý thuyết, các thuật toán tối ưu cơ bản để áp dụng cho phần mềm tối ưu tính toán giải các bài toán kinh tế, công nghệ và quản lý.

   187 p actvn 30/06/2018 15 2

 • Ebook Bài dịch "Teach yourself C++" (Third edition)

  Ebook Bài dịch "Teach yourself C++" (Third edition)

  Tham khảo sách Ebook Bài dịch "Teach yourself C++" - Third edition', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   872 p actvn 30/06/2018 11 1

 • Thực hành Adobe Photoshop

  Thực hành Adobe Photoshop

  Thực hành Adobe Photoshop được viết theo kiểu "cầm tay chỉ việc". Người học cần có "sách một bên và máy một bên", rồi cứ theo diễn giải mà làm, và sẽ "ngộ"ra. Nội dung tập sách gói gọn trong phạm vi kiến thức và kỹ năng cơ bản để xử lý ảnh bằng Photoshop.

   88 p actvn 30/06/2018 14 0

 • Giáo trình môn học Xử lý ảnh - PGS.TS. Đỗ Năng Toàn, TS. Phạm Việt Bình

  Giáo trình môn học Xử lý ảnh - PGS.TS. Đỗ Năng Toàn, TS. Phạm Việt Bình

  Giáo trình gồm có 5 chương: Chương 1 trình bày tổng quan về xử lý ảnh, các khái niệm cơ bản, sơ đồ tổng quát của hệ thống xử lý ảnh, chương 2 trình bày các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh, chương 3 là các kỹ thuật cơ bản trong việc phát hiện biên của các đối tượng ảnh theo 2 khuynh hướng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   158 p actvn 30/06/2018 24 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số