• Giáo trình Lý thuyết thông tin - Vũ Vinh Quang

  Giáo trình Lý thuyết thông tin - Vũ Vinh Quang

  Giáo trình được cấu trúc gồm 5 chương trình bày một số khái niệm cơ bản về lý thuyết thông tin như cấu trúc của hệ thống truyền tin, phân loại môi trường truyền tin, vấn đề rời rạc hóa các nguồn tin liên tục và các khái niệm về điều chế và giải điều chế; đưa ra các khái niệm cơ bản về tín hiệu và các cơ chế phân tích phổ cho tín...

   136 p actvn 16/01/2017 9 3

 • Ebook Hướng dẫn lắp ráp máy tính: Phần 1 - Đoàn Khắc Độ, Nguyễn Cầm Tuyến

  Ebook Hướng dẫn lắp ráp máy tính: Phần 1 - Đoàn Khắc Độ, Nguyễn Cầm Tuyến

  Ebook Hướng dẫn lắp ráp máy tính: Phần 1 trình bày công dụng và chức năng của các thành phần trong máy tính, lựa chọn các thiết bị thích hợp, tiến hành lắp ráp các thiết bị. Nội dung tài liệu giúp người học hiểu rõ các thiết bị trong máy tính từ đó biết chọn linh kiện, lắp ráp máy tính.

   128 p actvn 16/01/2017 5 0

 • Ebook Hướng dẫn lắp ráp máy tính: Phần 2 - Đoàn Khắc Độ, Nguyễn Cầm Tuyến

  Ebook Hướng dẫn lắp ráp máy tính: Phần 2 - Đoàn Khắc Độ, Nguyễn Cầm Tuyến

  Ebook Hướng dẫn lắp ráp máy tính: Phần 2 trình bày cách cài đặt hệ điều hành, tìm hiểu về driver, cài đặt các phần mềm thông dụng, cài đặt mạng nội bộ, máy in, máy fax, sao lưu và phục hồi hệ thống với Norton Gost và một số nội dung khác.

   115 p actvn 16/01/2017 5 0

 • Ebook Các tác vụ quản lý trong Windows Server 2003

  Ebook Các tác vụ quản lý trong Windows Server 2003

  Cuốn "Các tác vụ quản lý trong Windows Server 2003" có cấu trúc gồm 4 chương trình bày các vấn đề chính: Thực hiện các tác vụ quản lý thông thường trong Windows Server 2003, làm việc với Network Connections; tạo, sử dụng và quản lý các kết nối mạng, quản lý domain. Mời các bạn cùng tham khảo.

   254 p actvn 16/01/2017 3 1

 • Ebook Tự học Visual Bacsic và bài tập thực hành - NXB Trẻ

  Ebook Tự học Visual Bacsic và bài tập thực hành - NXB Trẻ

  Cuốn sách Tự học Visual Bacsic và bài tập thực hành cung cấp cho các bạn những kiến thức về các lệnh menu và chức năng của các công cụ nằm trong thanh công cụ General dùng để tạo đối tượng và những bài tập từ đơn giản đến phức tạp giúp bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình.

   222 p actvn 16/01/2017 6 1

 • Ebook Thiết kế mạch bằng máy tính - Nguyễn Linh Giang

  Ebook Thiết kế mạch bằng máy tính - Nguyễn Linh Giang

  Ebook Thiết kế mạch bằng máy tính cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu vào thiết kế vi mạch điện tử, cơ sở toán học, cơ sở của thiết kế logic, những khái niệm chung về mô hình hóa phần cứng, các phương pháp mô hình hóa logic,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   298 p actvn 16/01/2017 3 0

 • Giáo trình Tương tác người - máy: Lương Mạnh Bá

  Giáo trình Tương tác người - máy: Lương Mạnh Bá

  Giáo trình Tương tác người - máy do Lương Mạnh Bá biên soạn có nội dung tập trung vào 2 đối tượng chính trong giao tiếp là con người và máy tính. Với mục đích trên giáo trình được thiết kế gồm 4 phần và 2 phụ lục, phần 1 giới thiệu về các khái niệm cơ sơ của HCL, phần 2 tập trung vào các chuẩn trong thiết kế, phần 3 trình bày về các kỹ thuật...

   271 p actvn 16/01/2017 7 0

 • Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất - NXB Thống kê

  Ebook Norton Ghost - Chương trình sao chép ổ cứng tiên tiến nhất - NXB Thống kê

  Ebook Norton Ghost -v tiên tiến nhất cung cấp cho người học các kiến thức thức cơ bản về Symantec Ghost, tìm hiểu những vấn đề cơ bản của Symantec Ghost, cài đặt Symantec Ghost, quản lý tập tin ảnh, cấu hình tài nguyên của máy tính, tạo và thực thi tác vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   269 p actvn 16/01/2017 4 0

 • Ebook Coding techniques - Các chương trình mẫu .NET - Hồ Hoàng Triết

  Ebook Coding techniques - Các chương trình mẫu .NET - Hồ Hoàng Triết

  Ebook Coding techniques - Các chương trình mẫu .NET giới thiệu tới người đọc các kiến thức về windows forms, security, kết hợp nhiều phần, file, web development, web services, các chủ đề cao cấp, xử lý dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   904 p actvn 16/01/2017 4 2

 • Ebook 101 thuật toán và chương trình bài toán khoa học kỹ thuật và kinh tế bằng ngôn ngữ C

  Ebook 101 thuật toán và chương trình bài toán khoa học kỹ thuật và kinh tế bằng ngôn ngữ C

  Ebook "101 thuật toán và chương trình bài toán khoa học kỹ thuật và kinh tế bằng ngôn ngữ C" nhằm bổ sung cho chỗ trống này. Thông qua các chương trình mẫu các tác giả mong muốn cung cấp cho bạn đọc những thuật toán và chương trình của nhiều loại bài toán khoa học kỹ thuật và kinh tế thường gặp.

   329 p actvn 16/01/2017 7 1

 • Ebook Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2002 trong lập và quản lý dự án (Tái bản) - Ngô Minh Đức

  Ebook Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2002 trong lập và quản lý dự án (Tái bản) - Ngô Minh Đức

  Cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2002 trong lập và quản lý dự án" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người đọc các khái niệm về lập và quản lý dự án, mục đích và yêu cầu đối với Microsoft Project 2002, hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2002. Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p actvn 16/01/2017 4 0

 • Bài giảng Cấu trúc máy tính và lập trình hợp ngữ - Chương 1: Tổ chức tổng quát của hệ thống máy tính

  Bài giảng Cấu trúc máy tính và lập trình hợp ngữ - Chương 1: Tổ chức tổng quát của hệ thống máy tính

  Chương 1 giới thiệu tổ chức tổng quát của hệ thống máy tính. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan về cấu trúc máy tính, mô hình máy turing, nguyên lý Von Neumann, sơ đồ tổng quát của một máy tính, nguyên lý hoạt động của máy tính, câu hỏi ôn tập.

   28 p actvn 20/11/2016 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số