• Ebook .NET toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual Studio .NET IDE) - Phần 1

  Ebook .NET toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual Studio .NET IDE) - Phần 1

  Tài liệu ".NET toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual Studio .NET IDE)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Visual C# và .NET Framework; Chương trình C#; Lớp, đối tượng và kiểu dữ liệu; Sử dụng Debugger thế nào; Căn bản ngôn ngữ C#; Kế thừa và đa hình; Nạp chồng tác tử;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   286 p actvn 26/09/2022 9 0

 • Ebook .NET toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual Studio .NET IDE) - Phần 2

  Ebook .NET toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual Studio .NET IDE) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu ".NET toàn tập (Tập 1: C# căn bản và Visual Studio .NET IDE)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc Struct; Giao diện; Bản dãy, Indexers và Collections; Chuỗi chữ và biểu thức regular; Thụ lý các biệt lệ; Lập trình trên môi trường .NET. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   325 p actvn 26/09/2022 6 0

 • Ebook .NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework) - Phần 1

  Ebook .NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework) - Phần 1

  Tài liệu ".NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xuất nhập dữ liệu và sản sinh hàng loạt đối tượng; Xây dựng một ứng dụng Windows; Tìm hiểu về Assembly và cơ chế Version; Tìm hiểu về Type Attributes và Reflection;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   337 p actvn 26/09/2022 5 0

 • Ebook .NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework) - Phần 2

  Ebook .NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework) - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu ".NET toàn tập (Tập 2: C# và .NET Framework)" tiếp tục trình bày nội dung chính sau: Marshaling và Remoting; Mạch trình và đồng bộ hóa; Tương tác với Unmanaged code; Lập trình ứng dụng Web với Web Forms và ASP .NET; Lập trình Web Services. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   266 p actvn 26/09/2022 6 0

 • Giáo trình Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Giáo trình Kiến trúc máy tính: Phần 1

  Giáo trình Kiến trúc máy tính: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số khái niệm và nguyên lý cơ bản về máy tính; Tổ chức máy tính và bộ xử lí; Bộ nhớ chính; Các bus của máy tính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   109 p actvn 26/09/2022 7 0

 • Giáo trình Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Giáo trình Kiến trúc máy tính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nhập môn Kiến trúc máy tính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quá trình vào/ra và các thiết bị ngoại vi; Thực hiện lệnh máy bên trong bộ xử lí, cấp vi chương trình; Cấp máy quy ước của máy tính; Cấp máy hệ điều hành; Cấp hợp ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   217 p actvn 26/09/2022 7 0

 • Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1) giới thiệu một số kỹ thuật tạo hiệu ứng 3D tiêu biểu với Flash. Phần 1 gồm các nội dung: Giới thiệu về Flash 3D; Ánh sáng và bóng; Thay đổi tỷ lệ 3D;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p actvn 26/09/2022 4 0

 • Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đẳng cực 3D; Vùng phi lượng giác; Khung lưới đẳng cực so le; Tiêu điểm và độ sâu của Tiếp cận mặt phẳng của tiêu điểm; Thay đổi mặt phẳng của tiêu điểm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p actvn 26/09/2022 4 0

 • Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 3): Phần 1

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 3): Phần 1

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 3): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Định cấu hình; Thiết lập một mối nối kết với printer; Việc nối kết các máy khách với server Win S2k3; Yểm trợ các máy kách bằng Windows Terminal Services; Các dịch vụ TCP/IP server;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   495 p actvn 26/09/2022 5 0

 • Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 3): Phần 2

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 3): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 3)"tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tinh chỉnh và giám sát mạng Windows Server 2003; Chuẩn bị và khôi phục server khi gặp hỏng hóc; Cài đặt và quản lý Remote Access Service trong WinS2K3; Những kiến thức cơ bản về NetWare. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   333 p actvn 26/09/2022 5 0

 • Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 2): Phần 1

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 2): Phần 1

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 2): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các miền AD; Tìm hiểu và sử dụng các đặc điểm của Active Directory; Xây dựng một AD; Thiết kế và giải quyết trục trặc DNS liên quan đến AD; Khảo sát lại các site;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   341 p actvn 26/09/2022 4 0

 • Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 2): Phần 2

  Ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Làm chủ Windows Server 2003 (Tập 2) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tạo ra và quản lý các tài khoản người dùng; Tìm hiểu các quyền hạn và quyền truy cập của người dùng; Việc tạo ra các chính sách nhóm; Làm việc với các roaming user profile;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   539 p actvn 26/09/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số