• Giáo trình Cấu trúc dữ liệu & giải thuật: Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu & giải thuật: Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu & giải thuật gồm có 18 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 của giáo trình gồm 8 chương đầu với những nội dung chính sau: Ngăn xếp, hàng đợi, danh sách, chuỗi ký tự, đệ quy, tìm kiếm, sắp xếp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   194 p actvn 30/12/2019 26 1

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu & giải thuật: Phần 2

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu & giải thuật: Phần 2

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu & giải thuật - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Cây nhị phân, cây nhiều nhánh, hàng ưu tiên, bảng và truy xuất thông tin, đồ thị, ứng dụng của ngăn xếp, ứng dụng của hàng đợi, ứng dụng xử lý văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   234 p actvn 30/12/2019 22 1

 • Bài giảng Lập trình Windows: Phần 1

  Bài giảng Lập trình Windows: Phần 1

  Bài giảng Lập trình Windows cung cấp các kiến thức cơ bản về lâp̣ trình trực quan trên hê ̣điều hành Windows, các kiến thức về truy cập và can thiệp vào các thành phần của hệ điều hành Windows. Nội dung bài giảng gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm chương 1 và chương 2, mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p actvn 30/12/2019 22 1

 • Bài giảng Lập trình Windows: Phần 2

  Bài giảng Lập trình Windows: Phần 2

  Bài giảng Lập trình Windows - Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức chủ yếu về: Hệ thống cơ sở dữ liệu Registry, quản lý các tiến trình và luồng, các dịch vụ của Windows, lập trình mạng với Sockets, thư viện liên kết động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   49 p actvn 30/12/2019 20 1

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web cung cấp cho sinh viên các hiểu biết cơ bản về dịch vụ Web và giúp sinh viên nắm bắt được các kiến thức về xây dựng site. Nội dung chính của bài giảng được trình bày trong 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 giới thiệu về ngôn ngữ siêu văn bản HTML và ngôn ngữ kịch bản JavaScript. Mời các bạn tham khảo.

   38 p actvn 30/12/2019 26 1

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web: Phần 2

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng Thiết kế và lập trình Web sẽ tập trung giới thiệu về ngôn ngữ kịch bản VBcript và các kiến thức về Active Server Page như: Mô hình các lớp, thiết lập Web Server, xử lý các yêu cầu của IIS, mô hình đối tượng, các đối tượng ASP. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   26 p actvn 30/12/2019 25 2

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng mã nguồn mở: Phần 1

  Bài giảng Phát triển ứng dụng mã nguồn mở: Phần 1

  Nội dung của bài giảng "Phát triển ứng dụng mã nguồn mở" giúp người học phân biệt được phần mềm mã nguồn mở, biết được xu hướng phát triển phần mềm mã nguồn mở và biết cách phát triển xây dựng phần mềm mã nguồn mở. Bài giảng được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây gồm 3 chương đầu tiên của bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo...

   27 p actvn 30/12/2019 20 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng mã nguồn mở: Phần 2

  Bài giảng Phát triển ứng dụng mã nguồn mở: Phần 2

  Phần 2 của bài giảng "Phát triển ứng dụng mã nguồn mở" cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về một số phần mềm mã nguồn như: Diễn đàn mvnForum, hệ quản trị nội dung Joomla, bán hàng trực tuyến osCommerce, SquirrelMail, quản lý lớp học trực tuyến - Moodle. Mời các bạn tham khảo.

   41 p actvn 30/12/2019 21 1

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 1 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 1 giới thiệu một số khái niệm cơ bản về thuật toán như: Thuật toán, các tính chất của thuật toán, đặc tả thuật toán, phân tích và đánh giá các thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p actvn 29/12/2019 16 0

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 2 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 2 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng chương 2 trình bày về "Chứng minh sự đúng đắn" trong thuật toán. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phân tích thuật toán, kiểm tra tính đúng đắn, chứng minh sự đúng đắn, tiền điều kiện và hậu điều kiện, trạng thái của thuật toán, chú thích thuật toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p actvn 29/12/2019 13 0

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 3 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 3 - Nguyễn Thanh Bình

  Chương này trình bày về độ phức tạp (Complecxity) của thuật toán. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm về độ phức tạp, độ phức tạp: lý thuyết và thực tế, đánh giá độ phức tạp: 3 trường hợp, các hàm tiệm cận, độ phức tạp thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p actvn 29/12/2019 13 0

 • Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 4 - Nguyễn Thanh Bình

  Bài giảng Thuật toán nâng cao: Chương 4 - Nguyễn Thanh Bình

  Chương này trình bày về đệ quy (recursion). Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Đa đệ quy (multiple recursion), Đệ quy chéo (mutual recursion), đệ quy chồng (implicated recursion), nguyên tắc,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   15 p actvn 29/12/2019 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số