• Giáo trình Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows: Phần 1

  Giáo trình Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows gồm nội dung 6 chương đầu: Phân loại dữ liệu, mã hóa và nhập liệu; làm sạch dữ liệu; tóm tắt và trình bày dữ liệu; phân tích dữ liệu định tính; phân tích dữ liệu định lượng. Mời bạn đọc tham khảo.

   91 p actvn 28/02/2018 25 1

 • Giáo trình Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows: Phần 2

  Giáo trình Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows gồm nội dung chương 7 - Phân tích dữ liệu định lượng, hồi quy tuyến tính, chương 8 - Kiểm định phi tham số. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   92 p actvn 28/02/2018 25 1

 • Bài giảng về mạng máy tính

  Bài giảng về mạng máy tính

  Tài liệu này phục vụ cho sinh viên hệ đào đại học từ xa học tập và nghiên cứu về “Mạng máy tính”. Tài liệu gồm các nội dung chính sau: Chương I: Giới thiệu tổng quan về mạng máy tính. Khái niệm cơ bản về kiến trúc và các giao thức mạng, các loại mạng máy tính và mục tiêu ứng dụng của nó. Chương II: Nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản để...

   167 p actvn 28/02/2018 17 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm - Trần Đình Quế

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm - Trần Đình Quế

  Bài giảng "Nhập môn Công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Các pha trong phát triển phần mềm, các mô hình vòng đời phần mềm, kiểm chứng, lập kế hoạch và ước lượng, xác định yêu cầu, các phương pháp phân tích truyền thống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   185 p actvn 28/02/2018 15 1

 • Bài giảng Hệ thống điều khiển phân tán: Phần 1

  Bài giảng Hệ thống điều khiển phân tán: Phần 1

  Bài giảng Hệ thống điều khiển phân tán của TS. Hoàng Minh Sơn với mục đích cho sinh viên làm quen với cấu trúc và các thiết bị phần cứng cũng như các thành phần phần mềm của các hệ thống điều khiển và giám sát hiện đại, nắm được các nguyên tắc và phương pháp cơ bản cho hướng giải quyết những bài toán thường được đặt ra trong thực tế...

   48 p actvn 28/02/2018 12 0

 • Bài giảng Hệ thống điều khiển phân tán: Phần 2

  Bài giảng Hệ thống điều khiển phân tán: Phần 2

  Bài giảng Hệ thống điều khiển phân tán: Phần 2 sẽ nối tiếp phần 1 giới thiệu tới các bạn các vấn đề cơ bản về các mô hình ứng dụng điều khiển phân tán; một số chuẩn giao tiếp công nghiệp; mô tả hệ thống điều khiển phân tán;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   58 p actvn 28/02/2018 13 1

 • Bài giảng Internet và các giao thức

  Bài giảng Internet và các giao thức

  Nội dung của bài giảng trình bày về các nguyên lý lớp ứng dụng mạng internet, web và giao thức HTTP, truyền tệp và thư điện tử, dịch vụ tên miền DNS, các ứng dụng ngang hàng (p2p), kết nối mạng đa phương tiện, xu hướng phát triển ứng dụng và dịch vụ trên nền internet.

   160 p actvn 28/02/2018 14 1

 • Bài giảng Lý thuyết hệ thống thông tin - Dương Trần Đức (biên soạn)

  Bài giảng Lý thuyết hệ thống thông tin - Dương Trần Đức (biên soạn)

  Bài giảng Lý thuyết hệ thống thông tin gồm có 9 chương với những nội dung cơ bản sau: Hệ thống thông tin trong các tổ chức; phần cứng và phần mềm của các hệ thống thông tin; tổ chức dữ liệu và thông tin; mạng máy tính, mạng viễn thông, Internet, Intranet; hệ thống thương mại điện tử và hệ thống xử lý giao dịch; các hệ trợ giúp quyết định...

   143 p actvn 28/02/2018 14 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - ĐHCN TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - ĐHCN TP. Hồ Chí Minh

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính" có nội dung trình bày: tổng quan về kiến trúc máy tính, hệ thống máy tính, biểu diễn dữ liệu và số học máy tính, mạch logic số, tập lệnh, bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ máy tính, hệ thống vào ra. Để biết rõ về hơn nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p actvn 28/02/2018 16 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - TS. Phan Thị Hà

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - TS. Phan Thị Hà

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" do TS. Phan Thị Hà biên soạn có nội dung trình bày: phân tích - thiết kế giải thuật, đệ quy, mảng và danh sách liên kết, ngăn xếp và hàng đợi, cấu trúc dữ liệu kiểu cây, đồ thị, sắp xếp và tìm kiếm. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p actvn 28/02/2018 16 1

 • Bài giảng Phong cách lập trình - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng Phong cách lập trình - ThS. Đặng Bình Phương

  Bài giảng "Phong cách lập trình" do ThS. Đặng Bình Phương biên soạn có nội dung trình bày: quy ước đặt tên trong lập trình, quy tắc trình bày tổng thể chương trình, Quy tắc trình bày dòng lệnh, Quy tắc liên quan đến hằng số, Quy tắc liên quan đến kiểu tự định nghĩa, Quy tắc liên quan đến biến, Quy tắc liên quan đến hàm, Quy tắc chú thích chương...

   52 p actvn 28/02/2018 17 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 1 do ThS. Nguyễn Thị Tâm biên soạn, trình bày các nội dung sau: Cơ sở dữ liệu là gì, các vấn đề cơ sở dữ liệu cần giải quyết, phân loại cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu,...

   45 p actvn 28/02/2018 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số