• Ebook Google hacking for penetration tester: Part 1

  Ebook Google hacking for penetration tester: Part 1

  Ebook Google hacking for penetration tester: Part 1 includes the following content: Chapter 1 google searching basics; chapter 2 advanced operators; chapter 3 Google hacking basics; chapter 4 preassessment; chapter 5 network mapping; chapter 6 locating exploits and finding targets; chapter 7 ten simple security searches that work; chapter 8 tracking down web servers, login portals, and network hardware.

   287 p actvn 26/09/2022 13 0

 • Ebook Google hacking for penetration tester: Part 2

  Ebook Google hacking for penetration tester: Part 2

  Ebook Google hacking for penetration tester: Part 2 includes the following content: Chapter 9 usernames, passwords, and secret stuff, oh my! chapter 10 document grinding and database digging; chapter 11 protecting yourself from google hackers; chapter 12 automating google searches; appendix A professional security testing; appendix B an Introduction to Web Application Security; appendix C Google hacking database.

   242 p actvn 26/09/2022 2 0

 • Phòng chống Hack Internet (Tập 2): Phần 1

  Phòng chống Hack Internet (Tập 2): Phần 1

  Tài liệu "Phòng chống Hack Internet (Tập 2)" trình bày các nội dung chính sau: Username, password và những bí mật; Cách tính toán và tìm ra quy luật của Number Card; Khảo sát tài liệu và kiểm tra cơ sở dữ liệu; Những tập tin cơ sở dữ liệu hiện hữu;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   141 p actvn 26/09/2022 19 0

 • Phòng chống Hack Internet (Tập 2): Phần 2

  Phòng chống Hack Internet (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phòng chống Hack Internet (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu về một số kỹ thuật Hack; Trojan và Backdoor; Bảo mật thư mục; Phương pháp cấu hình và thiết lập bảo mật Client. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p actvn 26/09/2022 6 0

 • Ebook Mã hóa thông tin với Java (Tập 2: Mã hóa - Mật mã): Phần 1

  Ebook Mã hóa thông tin với Java (Tập 2: Mã hóa - Mật mã): Phần 1

  Ebook Mã hóa thông tin với Java (Tập 2: Mã hóa - Mật mã): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Ánh xạ biến đổi; Định lý Fermat nhỏ; Trường hữu hạn; Tính toán số lớn; Các phép toán số học dựa trên cơ sở B; Một số phương pháp tính nhanh trên số lớn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   48 p actvn 26/09/2022 9 0

 • Ebook Mã hóa thông tin với Java (Tập 2: Mã hóa - Mật mã): Phần 2

  Ebook Mã hóa thông tin với Java (Tập 2: Mã hóa - Mật mã): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Mã hóa thông tin với Java (Tập 2: Mã hóa - Mật mã)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các bài toán quan trọng trong lý thuyết số và mã hóa thông tin; Chữ ký số và bảo mật cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   58 p actvn 26/09/2022 8 0

 • Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 1

  Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân tích Header của email và cách truy tìm người gửi email; Phương pháp thu thập địa chỉ email; Loại bỏ email trùng lặp và kiểm tra tính xác thực của email; Phương pháp gửi thư rác; Phương pháp gửi thư nặc danh và...

   90 p actvn 26/09/2022 6 0

 • Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 2

  Ebook Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Từng bước khám phá an ninh mạng: Thư rác - Phương pháp phát tán và cách phòng chống (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản lý email bằng Outlook; Phương pháp phòng chống thư rác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p actvn 26/09/2022 5 0

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Lê Phúc

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin - Lê Phúc

  Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin nhắm đến đối tượng sinh viên là những người vừa học vừa làm, do đó các vấn đề bảo mật thực tế trên mạng được quan tâm nhiều hơn là các cơ sở lý thuyết. Các chuyên đề về mật mã cũng được trình bày đơn giản theo cách nhìn của người sử dụng, không quá chuyên sâu về cơ sở toán học, do đó, nếu...

   137 p actvn 26/09/2022 7 0

 • Bài giảng Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam

  Bài giảng Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam

  Bài giảng Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Thể chế hóa hoạt động an toàn thông tin; Môi trường pháp lý hiện tại về an toàn thông tin; Đảm bảo điều kiện vận hành thể chế;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   15 p actvn 25/09/2022 6 0

 • Bài giảng Triển khai Quy hoạch an toàn thông tin số quốc gia và xây dựng chính sách về an toàn thông tin số tại Việt Nam - TS. Vũ Quốc Khánh

  Bài giảng Triển khai Quy hoạch an toàn thông tin số quốc gia và xây dựng chính sách về an toàn thông tin số tại Việt Nam - TS. Vũ Quốc Khánh

  Bài giảng Triển khai Quy hoạch an toàn thông tin số quốc gia và xây dựng chính sách về an toàn thông tin số tại Việt Nam do TS. Vũ Quốc Khánh biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Tình hình triển khai quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia; Hoàn thiện môi trường pháp lý.

   34 p actvn 25/09/2022 5 0

 • Bài giảng Hệ thống bảo mật trong lưu trữ nhà nước - TS. Vũ Thị Minh Hương

  Bài giảng Hệ thống bảo mật trong lưu trữ nhà nước - TS. Vũ Thị Minh Hương

  Bài giảng Hệ thống bảo mật trong lưu trữ nhà nước do TS. Vũ Thị Minh Hương biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Bảo mật mức hành chính; Bảo mật mức hệ điều hành; Bảo mật mức Web Server; Bảo mật mức CSDL; Bảo mật mức ứng dụng; Bảo mật bằng hệ thống tường lửa (firewall). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   18 p actvn 25/09/2022 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số