• Ebook Principles of Information Security

  Ebook Principles of Information Security

  Principles of Information Security, Fourth Edition, provides a broad review of the entire field of information security, background on many related elements, and enough detail to facilitate an understanding of the topic as a whole. The book covers the terminology of the field, the history of the discipline, and strategies for managing an information security program.

   658 p actvn 26/09/2018 12 0

 • Bài giảng An ninh mạng (Network security): Giới thiệu môn học

  Bài giảng An ninh mạng (Network security): Giới thiệu môn học

  Bài giảng An ninh mạng (Network security) trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản an toàn hệ thống máy tính, các kiến thức cơ bản về: Phân tích tìm kiếm thông tin trên mạng; nguy cơ mất thông tin; phương pháp nâng cao an toàn thông tin; bảo mật email, web, mạng không dây; chính sách về an toàn thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p actvn 26/09/2018 26 1

 • Bài giảng An ninh mạng (Network security): Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin

  Bài giảng An ninh mạng (Network security): Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin

  Chương này trình bày tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin. Những nội dung chính gồm có: Mở đầu về bảo mật hệ thống thông tin, nguy cơ và hiểm họa, phân loại tấn công mạng, mô hình an toàn mạng, hệ thống tin cậy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p actvn 26/09/2018 15 0

 • Bài giảng An ninh mạng (Network security): Bảo mật mạng

  Bài giảng An ninh mạng (Network security): Bảo mật mạng

  Một số nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm: Giới thiệu về an toàn và bảo mật thông tin, an toàn và bảo mật thông tin hiện nay, bảo vệ thông tin trong quá trình truyền thông tin trên mạng, yêu cầu của một hệ truyền thông tin an toàn và bảo mật, vai trò của mật mã trong việc bảo mật thông tin trên mạng,... Mời tham khảo.

   22 p actvn 26/09/2018 18 0

 • Bài giảng An ninh mạng (Network security): Mã hóa đối xứng căn bản

  Bài giảng An ninh mạng (Network security): Mã hóa đối xứng căn bản

  Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp mã hóa Ceasar và sau đó là mô hình tổng quát của phương pháp mã hóa đối xứng cùng một số tính chất liên quan. Phần còn lại của chương trình bày một số phương pháp mã hóa cổ điển phổ biến khác. Mời tham khảo.

   33 p actvn 26/09/2018 13 0

 • Bài giảng An ninh mạng (Network security): Mã hóa đối xứng căn bản (tt)

  Bài giảng An ninh mạng (Network security): Mã hóa đối xứng căn bản (tt)

  Trong chương này chúng ta tiếp tục tìm hiểu một số mã hóa đối xứng như: Mã hoán vị (Permutation Cipher), rotor machines, mã Hill, mã tích, điểm yếu của mã cổ điển. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   19 p actvn 26/09/2018 9 0

 • Bài giảng An ninh mạng (Network security): Mã đối xứng căn bản (tt2)

  Bài giảng An ninh mạng (Network security): Mã đối xứng căn bản (tt2)

  Trong chương này chúng at sẽ cùng tìm hiểu về mã hóa Playfair. Mã hóa Playfair xem hai ký tự đứng sát nhau là một đơn vị mã hóa, hai ký tự này được thay thế cùng lúc bằng hai ký tự khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   22 p actvn 26/09/2018 10 0

 • Bài giảng An ninh mạng (Network security): Mã đối xứng hiện đại

  Bài giảng An ninh mạng (Network security): Mã đối xứng hiện đại

  Bài giảng An ninh mạng (Network security) về mã đối xứng hiện đại gồm có những nội dung chính sau: Toán tử XOR, bảng mã ASCII, phương thức mã hóa A5/1, phương thức mã hóa RC4. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p actvn 26/09/2018 12 0

 • Bài giảng An ninh mạng (Network security): An toàn thông tin

  Bài giảng An ninh mạng (Network security): An toàn thông tin

  Chương này trình bày một số nội dung cơ bản sau: Mã hóa công khai RSA, nguyên tắc thực hiện của RSA, lý thuyết số, thuật toán Euclid mở rộng, mã hóa bảo mật, mã hóa chứng thực, phát hiện và chỉnh lỗi trong truyền tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p actvn 26/09/2018 10 0

 • Bài giảng An ninh mạng (Network security): Mã đối xứng hiện đại - Mã khối

  Bài giảng An ninh mạng (Network security): Mã đối xứng hiện đại - Mã khối

  Chương này giới thiệu về mã đối xứng hiện đại - Mã khối. Những nội dung chính được đề cập đến trong chương này gồm: Mã khối (Block Cipher), mạng SPN, mã TinyDES, các vòng của TinyDES, khả năng chống phá mã known-plaintext của TinyDES,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p actvn 26/09/2018 9 0

 • Đề cương chi tiết bài giảng môn An ninh mạng - Nguyễn Quang Uy

  Đề cương chi tiết bài giảng môn An ninh mạng - Nguyễn Quang Uy

  Mời các bạn cùng tìm hiểu giới thiệu về Net Framework & Visual Basic.NET; giới thiệu về Net Framework & Visual Basic.NET; thực hành chương 1;... được trình bày cụ thể trong "Đề cương chi tiết bài giảng môn An ninh mạng" của tác giả Nguyễn Quang Uy.

   57 p actvn 26/09/2018 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Điệp

  Bài giảng Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Điệp

  Bài giảng "Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng - Chương 1: Giới thiệu giám sát an toàn mạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và thuật ngữ, phát hiện xâm nhập, giám sát an toàn mạng, phòng thủ theo lỗ hổng bảo mật và phòng thủ theo nguy cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p actvn 24/08/2018 35 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số