• Bài giảng An toàn hệ thống thông tin

  Bài giảng An toàn hệ thống thông tin

  Mục tiêu bài giảng nhằm giúp người học hiểu biết và vận dụng thực tiễn các vấn đề trong an toàn: mối đe dọa, biện pháp ngăn chặn ánh giá độ an toàn của các hệ thống thông tin; hướng đến quy tắc xây dựng chính sách an toàn cho các hệ thống thông tin; cài đặt các giải thuật mật mã, phương thức và giao thức bảo mật an toàn hệ thống thông...

   9 p actvn 31/10/2017 5 2

 • Bài giảng An toàn bảo mật thông tin - Phạm Nguyên Khang

  Bài giảng An toàn bảo mật thông tin - Phạm Nguyên Khang

  Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin có nội dung chính trình bày tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin, các hệ mật mã cổ điển, mật mã hoán vị. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để củng cố kiến thức về môn học An toàn và bảo mật thông tin.

   36 p actvn 31/10/2017 2 1

 • Bài giảng An toàn hệ thống thống thông tin - Trần Đức Khánh

  Bài giảng An toàn hệ thống thống thông tin - Trần Đức Khánh

  Bài giảng "An toàn hệ thống thống thông tin" do Trần Đức Khánh biên soạn cung cấp cho người đọc các thông tin cơ bản về môn học, các mục tiêu của môn học, nội dung cơ bản của môn học và các yêu cầu đối với học viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p actvn 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng An toàn hệ điều hành

  Bài giảng An toàn hệ điều hành

  Bài giảng An toàn hệ điều hành trình bày vai trò của hệ điều hành, mô hình toán học bảo mật hệ thống, mô hình Bell la Padula (BLP), mô hình Biba, bảo vệ bộ nhớ và địa chỉ, phân đoạn, phân trang, cơ chế điều khiển truy cập, bảo vệ tệp,... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   11 p actvn 31/10/2017 3 1

 • Bài giảng An toàn phần mềm

  Bài giảng An toàn phần mềm

  Bài giảng An toàn phần mềm trình bày các nội dung: Bảo mật hệ thống/phần mềm, các hình thức tấn công hệ thống/phần mềm, các yêu cầu của bảo mật hệ thống/phần mềm, hổ hổng an toàn phần mềm và các biện pháp ngăn chặn.

   12 p actvn 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng An toàn cơ sở dữ liệu: Các tấn công vào cơ sở dữ liệu - Trần Thị Lượng

  Bài giảng An toàn cơ sở dữ liệu: Các tấn công vào cơ sở dữ liệu - Trần Thị Lượng

  Bài giảng An toàn cơ sở dữ liệu: Các tấn công vào cơ sở dữ liệu giới thiệu một số cuộc tấn công cơ sở dữ liệu lớn trên thế giới, đồng thời trình bày điểm yếu cùng lỗ hổng cở sở dữ liệu dẫn đến những cuộc tấn công này,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   20 p actvn 31/10/2017 2 2

 • Bài giảng An toàn mạng - Hải V. Phạm

  Bài giảng An toàn mạng - Hải V. Phạm

  Bài giảng An toàn mạng trình bày mô hình an toàn mạng và hệ thống, các lỗ hổng mạng và các phương pháp, kỹ thuật quét lỗ hổng bảo mật,... Tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   11 p actvn 31/10/2017 1 1

 • Bài giảng Mật mã và Ứng dụng

  Bài giảng Mật mã và Ứng dụng

  Bài giảng Mật mã và Ứng dụng trình bày lịch sử ngành Mật mã, trao đổi thông tin bí mật, mục tiêu an toàn, cơ sở toán học, hệ mật mã khóa công khai, hệ mật mã khóa đối xứng,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   11 p actvn 31/10/2017 2 2

 • Ebook Network security technologies (Second edition) - Kwok T. Fung

  Ebook Network security technologies (Second edition) - Kwok T. Fung

  Ebook "Network security technologies" presents key security technologies from diverse fields, using a hierarchical framework that enables understanding of security components, how they relate to one another, and how they interwork. This text is unique in that it classifies technologies as basic, enhanced, integrated, and architectural as a means of associating their functional complexities, providing added insight into their...

   267 p actvn 31/08/2017 15 13

 • Ebook Wireless and Mobile networks security

  Ebook Wireless and Mobile networks security

  This book provides a thorough examination and analysis of cutting-edge research and security solutions in wireless and mobile networks. It begins with coverage of the basic security concepts and fundamentals which underpin and provide the knowledge necessary for understanding and evaluating security issues, challenges, and solutions. This material will be of invaluable use to all those working in the network security field, and especially to...

   689 p actvn 31/08/2017 10 9

 • Ebook Network security hacks (2nd edition)

  Ebook Network security hacks (2nd edition)

  This second edition of Network security hacks offers 125 concise and practical hacks, including more information for Windows administrators, hacks for wireless networking (such as setting up a captive portal and securing against rogue hotspots), and techniques to ensure privacy and anonymity, including ways to evade network traffic analysis, encrypt email and files, and protect against phishing attacks. System administrators looking for...

   480 p actvn 31/08/2017 10 7

 • Handbook of information and communication security: Part 2

  Handbook of information and communication security: Part 2

  The book is divided into 2 parts, part 1 from chapter 21 to chapter 38. This part includes the contents: Mobile ad hoc network routing, security for ad hoc networks, phishing attacks and countermeasures, chaos-based secure optical communications using semiconductor lasers, chaos applications in optical communications,...and other contents.

   454 p actvn 31/07/2017 10 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số