• Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Trần Minh Văn (biên soạn)

  Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Trần Minh Văn (biên soạn)

  Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin có kết cấu gồm 11 chương và phụ lục cung cấp cho người học các kiến thức về an toàn và bảo mật thông tin, mã hóa đối xứng căn bản, mã hóa đối xứng hiện đại, mã hóa khóa công khai, mã chứng thực thông điệp, hàm băm và các nội dung khác. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   184 p actvn 28/12/2018 43 2

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 2

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 2

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 2 "Bảo mật mạng" với các nội dung như sau: Giới thiệu về an toàn và bảo mật thông tin, an toàn và bảo mật thông tin hiện nay, bảo vệ thông tin trong quá trình truyền thông tin trên mạng,...

   22 p actvn 27/12/2018 34 0

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 1

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 1

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 1 "Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin" trình bày các nội dung chính như: Mở đầu về bảo mật hệ thống thông tin, các yêu cầu an toàn thông tin, phân loại tấn công mạng, ba khía cạnh của an toàn thông tin

   65 p actvn 27/12/2018 36 2

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 3 "Mã hoá đối xứng căn bản" trình bày các nội dung chính như: Mã hoá ceasar, mô hình mã hoá đối xứng, đặc tính và yêu cầu của mã, mã rail fence,...

   33 p actvn 27/12/2018 30 0

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1 tiếp theo trình bày các nội dung chính như: Mã hoán vị, các phương pháp mã hoá đã trình bày cho đến thời điểm này sử dụng phương thức thay một chữ cái trong bản rõ bằng một chữ cái khác trong bản mã.

   19 p actvn 27/12/2018 27 0

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.2

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.2

  Mã hóa Playfair xem hai ký tự đứng sát nhau là một đơn vị mã hóa, hai ký tự này được thay thế cùng lúc bằng hai ký tự khác. Việc mã hóa từng cặp được thực hiện theo quy tắc. Để nắm chi tiết nội dung của bài giảng mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p actvn 27/12/2018 29 0

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 4 "Mã hoá đối xứng hiện đại" gồm các nội dung chính như: Phương thức mã hóa RC4, mã hóa dòng tiêu biểu là A5/1 và RC4, phương thức mã hóa A5/1,...

   33 p actvn 27/12/2018 22 0

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4 (tiếp theo)

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4 (tiếp theo)

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4 (tiếp theo) An toàn thông tin trình bày các nội dung chính như: Mã hóa dữ liệu, kiểm tra chỉnh sửa dữ liệu, nguyên tắc thực hiện của RSA,...

   23 p actvn 27/12/2018 20 0

 • Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 5

  Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 5

  Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 5 "Mã đối xứng hiện đại - Mã khối" với các nội dung chính như: Mã khối an toàn lý tưởng, mô hình mã Feistel, các vòng của TinyDES,...

   33 p actvn 27/12/2018 21 0

 • Ebook Cisco security architectures: Phần 1

  Ebook Cisco security architectures: Phần 1

  Ebook Cisco security architectures focus presents basic issues such as: The TCP/IP protocol suite, the internet protocol, TCP and UDP, netware, router hardware and software overview.

   114 p actvn 30/11/2018 38 0

 • Ebook Cisco security architectures: Phần 2

  Ebook Cisco security architectures: Phần 2

  Part 1 of the book serial ebook Cisco security architectures to part 2 of you will continue to learn about relevant issues such as: Cisco router access lists, advanced cisco router security features, Non-IP access lists, the cisco PIX.

   176 p actvn 30/11/2018 22 0

 • Certified Ethical Hacker - Module 19: Penetration test

  Certified Ethical Hacker - Module 19: Penetration test

  Certified Ethical Hacker - Module 19 trình bày 4 chủ đề: Security passessment là gì, các mô hình penetration test, các bước của quá trình penetration test, công cụ tiến hành penetration test. Mời các bạn tham khảo.

   7 p actvn 29/11/2018 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số