• Ebook Lý thuyết và kỹ thuật Anten - GS.TSKH Phan Anh

  Ebook Lý thuyết và kỹ thuật Anten - GS.TSKH Phan Anh

  Việc phát triển phương thức thông tin vô tuyến trong những năm gần đây với sự mở rộng phổ tần số đến các dải GHz đã nảy sinh nhiều loại Anten mới phù hợp và hiệu quả. Để hiểu thêm về vấn đề này mời các bạn tham khảo cuốn sách Lý thuyết và kỹ thuật Anten.

   529 p actvn 16/01/2017 6 0

 • Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2014 - Viet Nam information and communication technology: Phần 1

  Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2014 - Viet Nam information and communication technology: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tổng quan về hiện trạng CNTT-TT Việt Nam năm 2013, hệ thống các cơ quan chỉ đạo, quản lý về CNTT-TT, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, công nghiệp CNTT, an toàn thông tin, viễn thông, internet, phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử, bưu chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p actvn 16/01/2017 2 0

 • Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2009 - Viet Nam information and communication technology: Phần 2

  Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2009 - Viet Nam information and communication technology: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nguồn nhân lực, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật CNTT-TT, hợp tác quốc tế, các sự kiện CNTT-TT tiêu biểu hàng năm, ác tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp hàng đầu về CNTT-TT. Mời các bạn tham khảo.

   50 p actvn 16/01/2017 2 0

 • Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2009 - Viet Nam information and communication technology: Phần 1

  Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2009 - Viet Nam information and communication technology: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung dung: Hệ thống tổ chức về công nghệ thông tin và truyền thông, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông, công nghiệp công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

   42 p actvn 16/01/2017 3 0

 • Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2014 - Viet Nam information and communication technology: Phần 2

  Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2014 - Viet Nam information and communication technology: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người học các nội dung: Nghiên cứu và đào tạo ngành CNTT-TT, các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT-TT, hợp tác quốc tế, các cơ quan, tổ chức về CNTT-TT, các sự kiện CNTT-TT tiêu biểu hàng năm tại Việt Nam, một số tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT tiêu biểu.

   96 p actvn 16/01/2017 5 0

 • Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2012 - Viet Nam information and communication technology: Phần 1

  Ebook Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2012 - Viet Nam information and communication technology: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tiêu điểm "Phát triển sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt", tổng quan về ngành CNTT- TT Việt Nam 2011, hệ thống tổ chức về công nghệ thông tin và truyền thông, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông, công nghiệp CNTT, viễn thông, bưu chính và phát thanh truyền hình, ứng dụng...

   67 p actvn 16/01/2017 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 4 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 4 - Phạm Ngọc Nam

  Chương 4 trình bày về tổ chức vào ra dữ liệu. Các nội dung chính của chương này gồm: Các tín hiệu của 8086 và các mạch phụ trợ 8284, 8288; ghép nối 8088 với bộ nhớ; ghép nối 8086 với bộ nhớ; ghép nối với thiết bị ngoại vi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   155 p actvn 23/12/2016 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 6 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 6 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA. Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Giới thiệu về DMA, mạch DMAC 8237A của Intel. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p actvn 23/12/2016 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 2 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 2 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý chương 2 giới thiệu về bộ vi xử lý Intel 8088/8086. Thông qua chương này, người học có thể biết được: Cấu trúc bên trong, sơ đồ chân, bản đồ bộ nhớ của máy tính IBM-PC, các chế độ địa chỉ của 8086, cách mã hoá lệnh của 8086, mô tả tập lệnh của 8086, cách đánh địa chỉ ở chế độ bảo vệ ở các máy tính...

   85 p actvn 23/12/2016 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Phạm Ngọc Nam

  Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về ngắt và xử lý ngắt. Những nội dung chính của chương này gồm có: Giới thiệu về ngắt, đáp ứng của CPU khi có yêu cầu ngắt, các thủ tục ngắt của người sử dụng, xử lý ưu tiên ngắt, mạch điều khiển ngắt ưu tiên 8259A, ngắt trong máy tính IBM PC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p actvn 23/12/2016 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 1 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 1 - Phạm Ngọc Nam

  Chương 1 của bài giảng Kỹ thuật vi xử lý giới thiệu chung về hệ vi xử lý. Chương này cung cấp những nội dung chính sau: Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính, phân loại vi xử lý, các hệ đếm dùng trong máy tính, giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p actvn 23/12/2016 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 3 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 3 - Phạm Ngọc Nam

  Chương 3 trình bày về lập trình hợp ngữ cho 8086. Trong chương này giới thiệu về khung của chương trình hợp ngữ, trình bày cách tạo và chạy một chương trình hợp ngữ trên máy IBM PC, trình bày các cấu trúc lập trình cơ bản thực hiện bằng hợp ngữ và một số chương trình cụ thể.

   35 p actvn 23/12/2016 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số