• Sách hướng dẫn học tập vật lý đại cương (A1): Phần 1 - Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Sách hướng dẫn học tập vật lý đại cương (A1): Phần 1 - Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Sách hướng dẫn học tập vật lý đại cương (A1) của Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong phần 1 này các bạn sẽ được tìm hiểu kiến thức trong 7 chương cơ bản với nội dung đề cập đến các vấn đề như: Động học chất điểm, động lực học chất điểm, công và năng lượng, chuyển động của hệ chất điểm và vật rắn, các định...

   60 p actvn 26/09/2018 31 0

 • Sách hướng dẫn học tập vật lý đại cương (A1): Phần 2 - Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Sách hướng dẫn học tập vật lý đại cương (A1): Phần 2 - Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Mời các bạn tiếp tục tham khảo Sách hướng dẫn học tập vật lý đại cương (A1): Phần 2 của Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn trong để nắm bắt kiến thức trong 4 chương còn lại với các vấn đề được đề cập như: Vật dẫn, điện môi, dòng điện không đổi, từ trường của dòng điện không đổi, hiện tượng cảm ứng điện từ, trường điện...

   43 p actvn 26/09/2018 24 0

 • Giáo trình Vô tuyến điện tử: Phần 1

  Giáo trình Vô tuyến điện tử: Phần 1

  Giáo trình Vô tuyến điện tử: Phần 1 sau đây được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về linh kiện điện tử, mạch khuếch đại (hệ số khuếch đại, khuếch đại điện áp âm tần, khuếch đại cao tần, khuếch đại công suất,...). Mời các bạn tham khảo.

   73 p actvn 26/09/2018 22 0

 • Giáo trình Vô tuyến điện tử: Phần 2

  Giáo trình Vô tuyến điện tử: Phần 2

  Dưới đây là Giáo trình Vô tuyến điện tử: Phần 2, giáo trình giúp cho các bạn nắm bắt được những kiến thức về máy phát dao động, biến điệu và tách sóng, hệ dao động, máy thu, máy đo điện dao động ký điện tử. Với các bạn chuyên ngành Điện tử thì đây là tài liệu hữu ích.

   46 p actvn 26/09/2018 24 0

 • Giáo trình Công nghệ vi điện tử (sử dụng cho hệ Đại học): Phần 1

  Giáo trình Công nghệ vi điện tử (sử dụng cho hệ Đại học): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Công nghệ vi điện tử gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu, trình bày tổng quan về mạch tích hợp, đặc tính của các linh kiện MOS, công nghệ xử lý MOS, mạch CMOS - thiết kế và layout, công nghệ mạch tích hợp.

   55 p actvn 26/09/2018 27 2

 • Giáo trình Công nghệ vi điện tử (sử dụng cho hệ Đại học): Phần 2

  Giáo trình Công nghệ vi điện tử (sử dụng cho hệ Đại học): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Công nghệ vi điện tử gồm các nội dung: Bộ nhớ, cấu trúc linh kiện FPGA và các công nghệ lập trình, ngôn ngữ lập trình VHDL. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   40 p actvn 26/09/2018 24 1

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 1 với mục tiêu chung nhằm trang bị kiến thức về thiết kế, kiểm tra các mạch logic số, các thành phần của hệ thống điện tử số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p actvn 26/09/2018 7 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.2 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.2 trình bày về "Ngôn ngữ VHDL". Nội dung cụ thể của chương này gồm: Mô phỏng trên ModelSim, Configuration, đối tượng dữ liệu, kiểu dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p actvn 26/09/2018 6 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.3 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.3 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Toán tử và biểu thức, phép dịch và khối dịch không sử dụng toán tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p actvn 26/09/2018 6 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.1 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.1 giúp người học hiểu về " Giới thiệu VHDL, cấu trúc chương trình VHDL". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Lịch sử phát triển ngôn ngữ VHDL, Cấu trúc chương trình VHDL, Các dạng mô tả kiến trúc và ví dụ.

   36 p actvn 26/09/2018 6 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.4 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.4 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.4 trình bày về "Phát biểu tuần tự". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: VHDL statements, sequential statements (Phát biểu tuần tự), lệnh LOOP: 3 kiểu, trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p actvn 26/09/2018 7 0

 • Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.5 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.5 - TS. Hoàng Văn Phúc

  Bài giảng Thiết kế logic số: Lecture 2.5 do TS. Hoàng Văn Phúc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Phát biểu đồng thời, mô hình FSM và testbench trên VHDL, nắm được cách sử dụng các phát biểu đồng thời, cách mô tả FSM và viết testbench trên VHDL.

   42 p actvn 26/09/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số