• Ebook Lịch sử công đoàn Bưu điện Việt Nam (1947 - 2007) - NXB Bưu điện

  Ebook Lịch sử công đoàn Bưu điện Việt Nam (1947 - 2007) - NXB Bưu điện

  Ebook Lịch sử công đoàn Bưu điện Việt Nam (1947 - 2007) trình bày về những diễn biến, những sự kiện cơ bản và những mốc quan trọng, tổng kết những thành tích, đóng góp, truyền thống và kinh nghiệm có ý nghĩa lí luận và giá trị tư tưởng sâu sắc trong quá trình phát triển công đoàn Bưu điện Việt Nam.

   329 p actvn 26/03/2017 4 0

 • Ebook Hệ thống thông tin quang: Tập 2 - TS. Vũ Văn San

  Ebook Hệ thống thông tin quang: Tập 2 - TS. Vũ Văn San

  Ebook Hệ thống thông tin quang: Tập 2 trình bày về hệ thống thông tin quang nhiều kênh; khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium; bù tán sắc cho các hệ thống thông tin quang; mạch thông tin quang; hệ thống thông tin quang solition. Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   311 p actvn 26/03/2017 4 0

 • Ebook Từ điển thuật ngữ kinh tế viễn thông Anh - Việt - TS. Trương Đức Nga (chủ biên)

  Ebook Từ điển thuật ngữ kinh tế viễn thông Anh - Việt - TS. Trương Đức Nga (chủ biên)

  Ebook Từ điển thuật ngữ kinh tế viễn thông Anh - Việt được biên soạn nhằm giải thích những thuật ngữ đã tập hơp; góp phần chuẩn hóa các thuật ngữ chuyên ngành. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh trong việc khai thác, sử dụng tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

   110 p actvn 26/03/2017 3 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 2 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 2 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng chương 2 cung cấp kiến thức cơ bản về lượng tử hóa. Nội dung chính trong chương này gồm có: Quá trình lượng tử hóa, lấy mẫu dư và định dạng nhiễu, bộ chuyển đổi D/A, bộ chuyển đổi A/D). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p actvn 26/03/2017 4 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 4 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 4 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 4: Bộ lọc đáp ứng xung hữu hạn và tính chập FIR. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phương pháp xử lý khối, phương pháp xử lý mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p actvn 26/03/2017 5 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 1 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 1 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Chương 1: Lấy mẫu và khôi phục tín hiệu. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, một số cơ bản liên quan đến các tín hiệu tương tự, định lý lấy mẫu, lấy mẫu các tín hiệu sine, phổ của các tín hiệu được lấy mẫu, khôi phục tín hiệu tương tự, các thành phần cơ bản của hệ thống DSP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p actvn 26/03/2017 4 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 3 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 3 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Chương 3: Các hệ thống thời gian rời rạc. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Quy tắc vào ra dữ liệu, tuyến tính và bất biến, đáp ứng xung, bộ lọc FIR và IIR, tính nhân quả và ổn định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p actvn 26/03/2017 2 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 6 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 6 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Chương 6: Thiết kế bộ lọc số dựa vào hàm truyền. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng mô tả tương đương của bộ lọc số, các hàm truyền, đáp ứng hình sine, thiết kế cực và zero, mạch lọc ngược, giải chập và tính ổn định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p actvn 26/03/2017 2 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 5 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 5 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Chương 5 - Biến đổi Z. Nội dung chính trong chương cung cấp cho người học các kiến thức: Những tính chất cơ bản, miền hội tụ, nhân quả và sự ổn định, phổ tần số, biến đổi Z ngược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p actvn 26/03/2017 2 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 7 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 7 - PGS.TS. Phạm Tiến Thường

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 7: Thực hiện mạch lọc số. Nội dung chính trong chương gồm: Dạng trực tiếp, dạng canonical, dạng Cascade, Cascade sang canonical, cài đặt phần cứng và các bộ đệm vòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p actvn 26/03/2017 1 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 2 - ThS. Đặng Ngọc Hạnh

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 2 - ThS. Đặng Ngọc Hạnh

  Chương 2: Lượng tử hóa. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình lượng tử hóa tín hiệu, sai số lượng tử, lấy mẫu dư và định dạng nhiễu, bộ chuyển đổi A/D, D/A và các phương pháp biểu diễn tín hiệu lượng tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p actvn 26/03/2017 2 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 1 - ThS. Đặng Ngọc Hạnh

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 1 - ThS. Đặng Ngọc Hạnh

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu DPS (Digital Signal Processing): Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức: Xử lý số tín hiệu, khái niệm, lấy mẫu, phổ của tín hiệu lấy mẫu, khôi phục tín hiệu lấy mẫu, định lý lấy mẫu, các bộ tiền lọc chống chồng phổ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p actvn 26/03/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số