• Bài giảng Cấu kiện điện tử: Phần 1

  Bài giảng Cấu kiện điện tử: Phần 1

  Bài giảng Cấu kiện điện tử: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về cấu kiện điện tử; cấu kiện điện tử thụ động; điốt bán dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p actvn 22/07/2022 16 0

 • Bài giảng Cấu kiện điện tử: Phần 2

  Bài giảng Cấu kiện điện tử: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Cấu kiện điện tử: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Transistor bán dẫn; các linh kiện nhiều chuyển tiếp PN; giới thiệu chung về vi mạch. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p actvn 22/07/2022 14 0

 • Giáo trình Đại số (Dành cho hệ đại học ngành Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin) - PGS.TS. Lê Bá Long

  Giáo trình Đại số (Dành cho hệ đại học ngành Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin) - PGS.TS. Lê Bá Long

  Giáo trình Đại số gồm 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lô gích toán học, lý thuyết tập hợp, ánh xạ và các cấu trúc đại số; Không gian véc tơ; Ma trận; Hệ phương trình tuyến tính; Ánh xạ tuyến tính; Không gian véc tơ Euclide và dạng toàn phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   239 p actvn 27/06/2022 42 0

 • Bài giảng Xu hướng dịch vụ IoT trên nền 4G LTE

  Bài giảng Xu hướng dịch vụ IoT trên nền 4G LTE

  Bài giảng Xu hướng dịch vụ IoT trên nền 4G LTE trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về IoT; Chiến lược phát triển IoT; Xu hướng sản phẩm IoT trên nền tảng 4G tại Việt Nam; Vai trò của Viettel trên thị trường IoT tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   26 p actvn 27/06/2022 28 0

 • Bài giảng Vai trò IPv6 đối với sự phát triển của 4G/5G và IoT

  Bài giảng Vai trò IPv6 đối với sự phát triển của 4G/5G và IoT

  Bài giảng Vai trò IPv6 đối với sự phát triển của 4G/5G và IoT trình bày các nội dung chính sau: Hiện trạng triển khai IPv6; Vai trò của IPv6 trong 4G/5G & IoT; Triển khai IPv6 trong 4G LTE; Triển khai IPv6 trong IoT, 5G. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p actvn 27/06/2022 26 0

 • Bài giảng Hệ thống nhúng: Phần 1 - Đậu Trọng Hiển

  Bài giảng Hệ thống nhúng: Phần 1 - Đậu Trọng Hiển

  Bài giảng Hệ thống nhúng: Phần 1 - Đậu Trọng Hiển có nội dung trình bày về giới thiệu hệ thống nhúng, giới thiệu hệ điều hành nhúng, lập trình hệ vỏ shell, lập trình trên linux, phần cứng hệ thống nhúng, phần mềm hệ thống nhúng, lập trình GUI sử dụng QT,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p actvn 25/05/2022 47 2

 • Bài giảng Hệ thống nhúng: Phần 2 - Đậu Trọng Hiển

  Bài giảng Hệ thống nhúng: Phần 2 - Đậu Trọng Hiển

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Hệ thống nhúng: Phần 2 - Đậu Trọng Hiển tiếp tục trình bày về lập trình driver, driver và application trong hệ thống nhúng, phân loại và nhận dạng driver trong linux, character device driver, các giao diện hàm trong driver, trình tự viết character device driver,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p actvn 25/05/2022 50 2

 • Ebook Báo hiệu trong mạng viễn thông: Phần 1

  Ebook Báo hiệu trong mạng viễn thông: Phần 1

  "Báo hiệu trong mạng viễn thông: Phần 1" có nội dung trình bày về báo hiệu, báo hiệu giữa tổng đài và thuê bao, báo hiệu giữa tổng đài và tổng đài; báo hiệu thuê bao; báo hiệu kênh liên kết, báo hiệu đường dây và báo hiệu thanh ghi, các nguyên tắc truyền thông tin địa chỉ trong báo hiệu thanh ghi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p actvn 28/03/2022 65 0

 • Ebook Báo hiệu trong mạng viễn thông: Phần 2

  Ebook Báo hiệu trong mạng viễn thông: Phần 2

  "Ebook Báo hiệu trong mạng viễn thông: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về hệ thống báo hiệu kênh chung, hệ thống báo hiệu CCITT6, hệ thống báo hiệu CCITT7; chế độ báo hiệu không kết hợp; định dạng và mã các đơn vị tín hiệu; tính toán tải của đường báo hiệu; cấu hình mạng báo hiệu của các nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   129 p actvn 28/03/2022 64 0

 • Ebook Thông tin di động: Phần 1

  Ebook Thông tin di động: Phần 1

  Ebook Thông tin di động: Phần 1 cung cấp cho bạn những kiến thức về môi trường truyền tín hiệu vô tuyến di động; lý thuyết thông tin thống kê; suy hao đường truyền trên địa hình bằng phẳng; suy hao đường truyền trên địa hình đồi núi và phương pháp dự đoán chung; ảnh hưởng của thiết kế RF tới sự truyền sóng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   197 p actvn 28/03/2022 65 1

 • Ebook Thông tin di động: Phần 2

  Ebook Thông tin di động: Phần 2

  Ebook Thông tin di động: Phần 2 tiếp tục cung cấp đến bạn các kiến thức về kỹ thuật điều chế; các kỹ thuật phân tập; công nghệ kết hợp; xứ lý tín hiệu; các vấn đề về nhiễu; phân tích đặc tính hệ thống theo tỉ số tín hiệu trên nhiễu; phân tích đặc tính hệ thống theo chất lượng thoại; các kỹ thuật đa truy nhập;... Mời các bạn cùng...

   230 p actvn 28/03/2022 63 1

 • Ebook Audio & video số: Phần 1

  Ebook Audio & video số: Phần 1

  Ebook Audio & video số: Phần 1 có nội dung trình bày đại cương về audio và video; tái tạo âm thanh điện tử; biểu diễn màu sắc; tín hiệu video tương tự; hệ thống audio - video; hệ thống video bán chuyên nghiệp; hệ thống phát hình; chuyển đổi tương tự - số; camera ghi hình; truyền dẫn số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   184 p actvn 28/03/2022 62 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số