• Giáo trình Phân tích hệ thống và tối ưu hóa (in lần thứ 3 có chỉnh lý, bổ sung)

  Giáo trình Phân tích hệ thống và tối ưu hóa (in lần thứ 3 có chỉnh lý, bổ sung)

  Giáo trình Phân tích hệ thống và tối ưu hóa do Phó Đức Anh biên soạn trình bày các nội dung: Tổng quan về phân tích hệ thống, mô hình hóa hệ thống, tối ưu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p actvn 16/01/2017 14 1

 • Ebook Bài tập đại số đại cương: Phần 2

  Ebook Bài tập đại số đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Bài tập đại số đại cương", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập về vành đa thức, mô đun. Cuối mỗi chương đều có phần hướng dẫn giải chi tiết để người đọc tiện tham khảo và đối chiếu với bài làm của mình.

   34 p actvn 18/09/2016 11 2

 • Ebook Bài tập đại số đại cương: Phần 1

  Ebook Bài tập đại số đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Bài tập đại số đại cương" do PGS.TS Nguyễn Gia Định và TS. Võ Văn Tuấn Dũng biên soạn giới thiệu tới người đọc các bài tập về nhóm và vành. Cuối mỗi chương đều có phần hướng dẫn giải chi tiết để người đọc tiện tham khảo.

   56 p actvn 18/09/2016 9 2

 • Ebook Bài tập giải tích hàm: Phần 2

  Ebook Bài tập giải tích hàm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài tập giải tích hàm" giới thiệu tới người đọc các bài tập về: Các không gian Lp, phổ của toán tử và toán tử Compăc, không gian hinbe. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p actvn 18/09/2016 8 0

 • Ebook Bài tập giải tích hàm: Phần 1

  Ebook Bài tập giải tích hàm: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập giải tích hàm" do Nguyễn Xuân Liêm biên soạn có cấu trúc gồm 6 chương tương ứng với 6 chương của giáo trình Giải tích hàm. Ngoài các bài tập trong giáo trình, sách cũng bổ sung một số bài tập mới giúp học sinh tự rèn luyện và củng cố kiến thức. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   159 p actvn 18/09/2016 16 1

 • Ebook Bài tập giải tích (Tập 1: Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến - In lần thứ 6): Phần 1

  Ebook Bài tập giải tích (Tập 1: Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến - In lần thứ 6): Phần 1

  Cuốn "Bài tập giải tích (Tập 1: Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến)" có cấu trúc gồm 4 chung cung cấp cho người đọc các bài tập về lý thuyết giới hạn, tôpô và hàm liên tục, đạo hàm và vi phân của hàm một biến, hàm khả vi trên Pn. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   133 p actvn 18/09/2016 11 1

 • Ebook Bài tập giải tích (Tập 1: Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến - In lần thứ 6): Phần 2

  Ebook Bài tập giải tích (Tập 1: Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến - In lần thứ 6): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Bài tập giải tích (Tập 1: Phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến)" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc phương pháp giải các bài tập tại phần 1. Mời các bạn tham khảo.

   196 p actvn 18/09/2016 9 1

 • Ebook Bài tập giải tích (Tập 3: Tích phân phụ thuộc tham số - Tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt - In lần thứ 6): Phần 1

  Ebook Bài tập giải tích (Tập 3: Tích phân phụ thuộc tham số - Tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt - In lần thứ 6): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập giải tích (Tập 3: Tích phân phụ thuộc tham số - Tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt)" giới thiệu tới người đọc các bài tập về: Tích phân phục thuộc tham số, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p actvn 18/09/2016 6 0

 • Ebook Bài tập giải tích (Tập 3: Tích phân phụ thuộc tham số - Tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt - In lần thứ 6): Phần 2

  Ebook Bài tập giải tích (Tập 3: Tích phân phụ thuộc tham số - Tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt - In lần thứ 6): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bài tập giải tích (Tập 3: Tích phân phụ thuộc tham số - Tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt)" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc phương pháp giải các bài tập tại phần 1. Mời các bạn tham khảo.

   172 p actvn 18/09/2016 7 0

 • Ebook Bài tập hàm biến phức: Phần 1

  Ebook Bài tập hàm biến phức: Phần 1

  Cuốn "Bài tập hàm biến phức" do PGS.TSKH. Lê Mẫu Hải và TS,. Bùi Đắc biên soạn được chia thành 5 chương tương ứng với 5 chương lý thuyết thuộc phần 1 giáo trình Hàm biến phức. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 3. Mời các bạn tham khảo.

   64 p actvn 18/09/2016 5 0

 • Ebook Bài tập hàm biến phức: Phần 2

  Ebook Bài tập hàm biến phức: Phần 2

  Phần đầu mỗi chương trong cuốn bài tập này dành cho việc tóm tắt lý thuyết làm sơ sở cho lập luận và các giải bài tập của chương, Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung chương 4 và chương 5, mời các bạn tham khảo.

   86 p actvn 18/09/2016 7 0

 • Ebook Bài tập hình học xạ ảnh: Phần 1

  Ebook Bài tập hình học xạ ảnh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập hình học xạ ảnh" giới thiệu tới người đọc phần tóm tắt lý thuyết và đề bài các bài tập về không gian xạ ảnh, tọa độ xạ ảnh, phương trình m-phẳng - Tọa độ xạ ảnh, tỷ số kép, nguyên tắc đối ngẫu, siêu mặt bậc hai và siêu mặt lớp 2 trong Pn,.,. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p actvn 18/09/2016 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số