• Ebook Tin - Sinh học: Phần 2

  Ebook Tin - Sinh học: Phần 2

  Ebook Tin Sinh học - Phần 2 trình bày về: Chương trình thiết kế và lựa chọn đoạn mồi Primer3, chương trình phân tích cấu trúc tương đồng Blast, chương trình hiển thị phân tích cấu trúc không gian Cn3D, tra cứu dữ liệu qua internet, khai thác thông tin cơ sở dữ liệu để thiết kế gen. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p actvn 29/02/2020 113 0

 • Ebook Tin - Sinh học: Phần 1

  Ebook Tin - Sinh học: Phần 1

  Cuốn sách "Tin Sinh học" được biên soạn nhằm cung cấp cho cán bộ và sinh viên ngành công nghệ sinh học, cũng như các đối tượng khác có liên quan những kiến thức cơ bản về Tin - Sinh học. Phần 1 cuốn sách trình bày các chương: Đại cương về internet, cơ sở dữ liệu công nghệ sinh học, nghiên cứu cấu trúc chuỗi DNA và amino axit, chương trình phân tích...

   74 p actvn 29/02/2020 118 0

 • Giáo trình Quản trị học - TS. Đoàn Thị Thu Hà: Phần 1

  Giáo trình Quản trị học - TS. Đoàn Thị Thu Hà: Phần 1

  Giáo trình Quản trị học - TS. Đoàn Thị Thu Hà: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị học, lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị, môi trường quản trị, thông tin quản trị và quyết định quản trị, Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   90 p actvn 29/02/2020 123 0

 • Giáo trình Quản trị học - TS. Đoàn Thị Thu Hà: Phần 2

  Giáo trình Quản trị học - TS. Đoàn Thị Thu Hà: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Quản trị học" do TS. Đoàn Thị Thu Hà biên soạn phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về hoạch định trong quản trị học, mục tiêu của chức năng tổ chức, phương pháp phân chia bộ phận trong cơ cấu tổ chức, lãnh đạo và yếu tố con người trong quản trị, xây dựng các tiêu chuẩn và chọn phương pháp đo lường...

   100 p actvn 29/02/2020 114 0

 • Kỹ thuật soạn thảo văn bản: Phần 2

  Kỹ thuật soạn thảo văn bản: Phần 2

  Phần 2 giáo trình “Kỹ thuật soạn thảo văn bản” cung cấp cho người học các kiến thức: Soạn thảo các loại hợp đồng; soạn thảo các văn bản quy chế, điều lệ; soạn thảo đơn yêu cầu, đơn khởi kiện vụ án dân sự và đơn yêu cầu giải quyết dân sự,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   0 p actvn 29/02/2020 91 0

 • Kỹ thuật soạn thảo văn bản: Phần 1

  Kỹ thuật soạn thảo văn bản: Phần 1

  Phần 1 giáo trình “Kỹ thuật soạn thảo văn bản” cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và khái niệm cơ bản, phân loại các văn bản, khái niệm kỹ thuật soạn thảo những yêu cầu và những quy trình soạn thảo; thể thức và bố cục văn bản, ngữ pháp và cách hành văn,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   197 p actvn 29/02/2020 105 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Vào ra dữ liệu trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về vào ra dữ liệu trong Java, các lớp vào ra theo luồng ký tự, các lớp vào ra theo luồng byte, lớp File, vào ra đối tượng và áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p actvn 31/01/2020 75 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng JAVA): Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lập trình giao diện với Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về lập trình giao diện, nguyên lý xử lý sự kiện trong Java, các thành phần giao diện cơ bản trong AWT, tổ chức giao diện với Layout Manager, lập trình Applet, lập trình ứng dụng với SWING. Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p actvn 31/01/2020 54 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 4 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 4: Thiết kế tổng thể hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định mục tiêu tổng thể, các kịch bản chính, hình dung tổng quan về hệ thống, các vấn đề chính, đề xuất các giải pháp, kiểm tra thiết kế tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p actvn 31/01/2020 50 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 5: Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình thực thể - liên kết, mô hình quan hệ, thiết kế CSDL logic, thiết kế CSDL vật lý, một số bài tập hệ thống ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p actvn 31/01/2020 41 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 6: Thiết kế giao diện giữa người và máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, thiết kế các mẫu thu thập thông tin, thiết kế các tài liệu ra, các báo cáo, các giao diện khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p actvn 31/01/2020 58 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 7 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống: Bài giảng 7 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống - Bài giảng 7: Thiết kế chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Có cấu trúc hay không cấu trúc, thiết kế cấu trúc, lập lược đồ chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p actvn 31/01/2020 48 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số