• Giáo trình C++ và lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình C++ và lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình C++ và lập trình hướng đối tượng: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 6.Tương ứng bội và phương thức ảo; Chương 7: Thao tác trên các tập tin; Chương 8: Các dòng tin (Stream); Chương 9: Đồ họa; Chương 10: Truy cập trực tiếp vào bộ nhớ; Chương 11: Khuôn hình (Template); Chương 12: Một số chương trình hướng đối tượng trên C++. Mời...

   275 p actvn 27/12/2022 35 0

 • Giáo trình C++ và lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình C++ và lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình C++ và lập trình hướng đối tượng: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: C++ & Lập trình hướng đối tượng; Chương 2: Hàm trong C++; Chương 3: Khái niệm về lớp; Chương 4: Hàm tạo, hàm hủy và các vấn đề liên quan; Chương 5: Dẫn xuất và thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   209 p actvn 27/12/2022 29 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình C: Căn bản & nâng cao - Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình C: Căn bản & nâng cao - Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình C: Căn bản & nâng cao - Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 8: Quản lý màn hình và cửa sổ; Chương 9: Đồ họa; Chương 10: Thao tác trên các tệp tin; Chương 11: Lưu trữ dữ liệu & tổ chức bộ nhớ chương trình; Chương 12: Các chỉ thị tiền xử lý; Chương 13: Truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ; Chương 14: Giao diện...

   236 p actvn 27/12/2022 29 1

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình C: Căn bản & nâng cao - Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình C: Căn bản & nâng cao - Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình C: Căn bản & nâng cao - Phần 1 gồm có các chương như sau: Chương 1: Các khái niệm cơ bản; Chương 2: Hằng, biến và mảng; Chương 3: Biểu thức; Chương 4: Vào ra; Chương 5: Các toán tử điều khiển; Chương 6: Hàm & cấu trúc chương trình; Chương 7: Cấu trúc & hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   202 p actvn 27/12/2022 26 1

 • Giáo trình Điện toán đám mây (Xuất bản lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Điện toán đám mây (Xuất bản lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Điện toán đám mây: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương mở đầu: tổng quan điện toán đám mây; chương 1: nền tảng và phân loại; chương 2: lưu trữ và xử lý dữ liệu; chương 3: an toàn và bảo mật. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   64 p actvn 27/12/2022 26 0

 • Giáo trình Điện toán đám mây (Xuất bản lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Điện toán đám mây (Xuất bản lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Điện toán đám mây: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 4: sử dụng dịch vụ; chương 5: giám sát, tránh lỗi và đảm bảo chất lượng; chương 6: các chủ đề nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   74 p actvn 27/12/2022 20 0

 • Ebook Góp phần tìm hiểu về 30 năm chiến tranh giải phóng ở Việt Nam (1945 - 1975) - Hỏi và đáp: Phần 1

  Ebook Góp phần tìm hiểu về 30 năm chiến tranh giải phóng ở Việt Nam (1945 - 1975) - Hỏi và đáp: Phần 1

  Ba mươi năm chiến tranh giải phóng là hơn 10.000 ngày đêm, mà suốt những năm tháng đó, trên đất nước Việt Nam không lúc nào ngớt tiếng súng. Bởi vậy, cuốn sách “Góp phần tìm hiểu về 30 năm chiến tranh giải phóng ở Việt Nam (1945 - 1975) - Hỏi và đáp” phản ánh phần nhỏ về 1 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc để góp phần giáo dục...

   113 p actvn 27/12/2022 22 0

 • Ebook Góp phần tìm hiểu về 30 năm chiến tranh giải phóng ở Việt Nam (1945 - 1975) - Hỏi và đáp: Phần 2

  Ebook Góp phần tìm hiểu về 30 năm chiến tranh giải phóng ở Việt Nam (1945 - 1975) - Hỏi và đáp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Góp phần tìm hiểu về 30 năm chiến tranh giải phóng ở Việt Nam (1945 - 1975) - Hỏi và đáp" bao gồm những câu hỏi - đáp về cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược. Nội dung các câu hỏi đáp được sắp xếp theo thứ tự thời gian diễn biến lịch sử, nhằm làm cho các sự kiện sinh động, ngắn...

   84 p actvn 27/12/2022 19 0

 • Ebook Goócbachốp - bạo loạn, sự kiện tháng tám nhìn từ bên trong: Phần 1

  Ebook Goócbachốp - bạo loạn, sự kiện tháng tám nhìn từ bên trong: Phần 1

  Cuốn sách tham khảo Goócbachốp - bạo loạn, sự kiện tháng tám nhìn từ bên trong được biên soạn nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc chính biến tháng 8/1991 ở Liên Xô, dẫn đến sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô và Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook để...

   179 p actvn 27/12/2022 20 0

 • Ebook Goócbachốp - bạo loạn, sự kiện tháng tám nhìn từ bên trong: Phần 2

  Ebook Goócbachốp - bạo loạn, sự kiện tháng tám nhìn từ bên trong: Phần 2

  Cuộc chính biến tháng 8/1991 ở Liên Xô với kết thúc bi thảm của nó được coi là dấu chấm hết cho cuốn biên niên sử của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết. Đã có nhiều cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau về sự kiện này. Xung quanh nó hiện đang còn bao phủ một lớp sương mù với nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp cuối cùng đủ sức...

   203 p actvn 27/12/2022 18 0

 • Ebook Đồng vốn và trừng phạt: Phần 1

  Ebook Đồng vốn và trừng phạt: Phần 1

  Ebook Đồng vốn và trừng phạt: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Kế toán cuộc sát phạt, tiểu luận Cái giá của sự bất ổn định, Châu Á (cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998), tác động kinh tế, thất nghiệp, nghèo khổ, các hậu quả xã hội khác,...), Mỹ Latin, Nga, cứu nợ, đã đến lúc áp dụng thuế Tobin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   115 p actvn 27/12/2022 20 0

 • Ebook Đồng vốn và trừng phạt: Phần 2

  Ebook Đồng vốn và trừng phạt: Phần 2

  Ebook Đồng vốn và trừng phạt: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Sự bột phát của nền tài chính toàn cầu, nhận diện cuộc khủng hoảng tài chính, đối phó với khủng hoảng: vai trò của Quỹ tiền tệ quốc tế, bảo vệ người nghèo: không chỉ cần có các mạng lưới an sinh xã hội, cái tố cấu trúc tài chính quốc tế: các đề nghị hiện nay, các...

   192 p actvn 27/12/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số