• Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử: Phần 1

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử" cung cấp cho người đọc các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử như giúp người đọc dễ dàng nắm bắt các thông tin và thực hiện đúng các quy định của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p actvn 20/11/2016 13 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, Điện tử: Phần 1

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, Điện tử: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, Điện tử" giới thiệu tới người đọc các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, Điện tử như luật Công nghệ thông tin, luật Giao dịch điện tử, các nghị định, thông tư của Chính phủ và các bộ ngành liên quan,... Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   132 p actvn 20/11/2016 12 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, Điện tử: Phần 2

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, Điện tử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quyết định số 1755/QĐ-TTg, Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT, Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT, Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT, Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT,... Mời các bạn tham khảo.

   190 p actvn 20/11/2016 13 0

 • Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử: Phần 2

  Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử" giới thiệu tới người đọc các Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT, Thông tư số 14/2014/TT-BTTTT, Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT,... Mời các bạn tham khảo.

   110 p actvn 20/11/2016 13 0

 • Ebook Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam (thế kỷ XI - đến giữa thế kỷ XIX): Phần 1

  Ebook Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam (thế kỷ XI - đến giữa thế kỷ XIX): Phần 1

  Ebook Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam (thế kỷ XI - đến giữa thế kỷ XIX) trình bày một cách khái quát và khá đầy đủ về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá của các dân tộc ít người trên đất nước ta, đặc biệt là nhấn mạnh vị trí lịch sử của họ, khi mà phần lớn các tộc người này định cư và sinh sống từ lâu...

   38 p actvn 20/11/2016 16 0

 • Ebook Điện Biên Phủ - Mốc vàng thời đại: Phần 1

  Ebook Điện Biên Phủ - Mốc vàng thời đại: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Điện Biên Phủ - Mốc vàng thời đại" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Điện Biên trong lịch sử, chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ, một số bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, quân đội về chiến thắng Điện Biên Phủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   359 p actvn 20/11/2016 12 0

 • Ebook Điện Biên Phủ - Mốc vàng thời đại: Phần 2

  Ebook Điện Biên Phủ - Mốc vàng thời đại: Phần 2

  Cuốn sách "Điện Biên Phủ - Mốc vàng thời đại" giới thiệu một cách tương đối hệ thống, toàn diện về chiến thắng Điện Biên Phủ và ý nghĩa thời đại của nó. Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 giới thiệu nội dung phần 4 - Điện Biên Phủ qua những trang tư liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   162 p actvn 20/11/2016 10 0

 • Ebook Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam (thế kỷ XI - đến giữa thế kỷ XIX): Phần 2

  Ebook Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam (thế kỷ XI - đến giữa thế kỷ XIX): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 trình bày khá gọn gàng chính sách của các triều đại phong kiến Việt Nam, từ thời Lý, Trần cho đến Nguyễn. Người đọc có thể thấy được những nét riêng của các triều đại cũng như hình dung được nguyên nhân dẫn đến sự hình thành các chính sách đó. Mời bạn đọc tham khảo.

   44 p actvn 20/11/2016 16 0

 • Ebook Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa (in lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 1

  Ebook Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa (in lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa" giới thiệu các nội dung: Nước Việt Nam trước năm 1947 - Mấy đặc thù, những người Pháp đến Việt Nam, Trung Hoa và người Hoa trong thời kỳ độc lập dưới triều Nguyễn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   172 p actvn 20/11/2016 12 0

 • Ebook Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa (in lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 2

  Ebook Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa (in lần thứ ba, có sửa chữa): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tự Đức - Một quyền thừa kế chính thống bị tranh cãi, các nhân vật chủ yếu của chính quyền Tự Đức, nhóm trung thành và nhóm đối kháng, Hịch văn thân. Mời các bạn tham khảo.

   207 p actvn 20/11/2016 10 0

 • Ebook Nam Cao toàn tập (Tập 2): Phần 1

  Ebook Nam Cao toàn tập (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nam Cao toàn tập (Tập 2)" giới thiệu tới người đọc nội dung tiểu thuyết Sống mòn của nhà văn Nam Cao, một số truyện ngắn viết sau Cách mạng như: Mò sâm banh, Nỗi truân chuyên của khách má hồng, Đường vô Nam, Đôi mắt, Đợi chờ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   474 p actvn 20/11/2016 11 0

 • Ebook Nam Cao toàn tập (Tập 1): Phần 1 - NXB Văn học

  Ebook Nam Cao toàn tập (Tập 1): Phần 1 - NXB Văn học

  Phần 1 cuốn sách "Nam Cao toàn tập (Tập 1)" giới thiệu tới người đọc tiểu sử và một số tác phẩm truyện ngắn của nhà văn Nam Cao như: Những cánh hoa tàn, Cảnh cuối cùng, Một bà hào hiệp, Cũng ở chỗ này, Cái chết của con mực, Hai cái xác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   498 p actvn 20/11/2016 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số