• Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1

  Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Đại cương về hệ thống và chu trình phát triển hệ thống; Chương II - Khảo sát hiện trạng và tìm hiểu các nhu cầu; Chương III - Phân tích hệ thống về chức năng; Chương IV - Phân tích hệ thống về dữ liệu (bước sơ bộ);... Mời các...

   132 p actvn 24/04/2024 21 1

 • Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2

  Ebook Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương V - Phân tích hệ thống về dữ liệu (bước hoàn chỉnh); Chương VI - Phân tích hệ thống về động thái; Chương VII - Thiết kế hệ thống; Chương VIII - Một số vấn đề cài đặt hệ thống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   151 p actvn 24/04/2024 12 0

 • Ebook Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6: Phần 1

  Ebook Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Cơ sở dữ liệu là gì?; Chương 2 - Làm quen với ADO Data Wizard; Chương 3 - Lập trình điều khiển dữ liệu; Chương 4 - Thiết kế giao diện người dùng cho điều khiển dữ liệu; Chương 5 - Lập trình giao diện người dùng hiệu quả; Chương 6...

   338 p actvn 24/04/2024 11 0

 • Ebook Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6: Phần 2

  Ebook Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic 6" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 9 - Thiết kế, xây dựng, và phân tích cơ sở dữ liệu; Chương 10 - Lập trình Address Book; Chương 11 - Truy cập dữ liệu bảng ADO; Chương 12 - Tạo các điều khiển ADO ActiveX liên kết dữ liệu; Chương 13 - ADO và ASP; Chương 14 - Lập trình ADO...

   389 p actvn 24/04/2024 9 0

 • Ebook Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 1

  Ebook Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân" do tác giả Đỗ Công Khanh làm chủ biên cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lý thuyết chuỗi, chuỗi fourier, tích phân fourier phép biến đổi fourier. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p actvn 24/04/2024 9 0

 • Ebook Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 2

  Ebook Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn cuốn sách "Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương trình vi phân, phương trình vi phân đạo hàm riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p actvn 24/04/2024 8 0

 • Ebook Đồng nhất thức và phương pháp tọa độ trong hình học: Phần 1

  Ebook Đồng nhất thức và phương pháp tọa độ trong hình học: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Đồng nhất thức và phương pháp tọa đồ trong hình học" do hai tác giả Nguyễn Văn Mậu, Đàm Văn Nhỉ biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Kiến thức chuẩn bị, một số đồng nhất thức và bất đẳng thức trong tam giác, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   242 p actvn 24/04/2024 9 0

 • Ebook Đồng nhất thức và phương pháp tọa độ trong hình học: Phần 2

  Ebook Đồng nhất thức và phương pháp tọa độ trong hình học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn cuốn "Đồng nhất thức và phương pháp tọa độ trong hình học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp tọa độ trong không gian, sử dụng số phức trong hình học, khối tâm và định lý Helly. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   191 p actvn 24/04/2024 10 0

 • Ebook Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

  Ebook Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

  Cuốn sách "Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay" cung cấp cho người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận của đổi mới văn hóa lãnh đạo, quản lý; thực trạng văn hóa lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay, những nhân tố chủ yếu tác động đến văn hóa lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam; xu hướng phát triển văn hóa lãnh đạo,...

   396 p actvn 24/04/2024 11 0

 • Ebook Quy định về xây dựng nếp sống văn minh: Phần 1

  Ebook Quy định về xây dựng nếp sống văn minh: Phần 1

  Cuốn sách "Quy định về xây dựng nếp sống văn minh: Phần 1" trình bày các nội dung về: Nghị định 23/HĐBT ngày 24-01-1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ vệ sinh, khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, thanh tra y tế; Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12-9-2001...

   108 p actvn 24/04/2024 9 0

 • Ebook Quy định về xây dựng nếp sống văn minh: Phần 2

  Ebook Quy định về xây dựng nếp sống văn minh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quy định về xây dựng nếp sống văn minh" tiếp tục trình bày các nội dung về: Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02-8-2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06-11-2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa...

   104 p actvn 24/04/2024 10 0

 • Ebook Quy hoạch phát triển mạng viễn thông: Phần 1

  Ebook Quy hoạch phát triển mạng viễn thông: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách " Quy hoạch phát triển mạng viễn thông" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Tổng quan về mạng viễn thông; Chương 2 - Lý thuyết lưu lượng cho việc lập qui hoạch; Chương 3 - Nghiên cứu kinh tế cho xây dựng quy hoạch; Chương 4 - Quá trình lập kế hoạch; Chương 5 - Dự báo nhu cầu; Chương 6 - Dự báo lưu lượng; Chương 7...

   174 p actvn 24/04/2024 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=actvn
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERactvn200vi