• Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 1 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 1 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 1: Giới thiệu chung về công nghệ học phần mềm" được biên soạn với các nội dung đó là khái niệm về phần mềm; kỹ nghệ phần mềm, xây dựng quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phần mềm; khái quát các trường hợp cụ thể của phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.

   58 p actvn 30/12/2020 7 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 2 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 2 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 2: Quản lý dự án công nghệ thông tin" trình bày tổng quan; lập kế hoạch quản lý; tổ chức dự án; quản lý rủi ro; phát triển nhóm; quản lý chất lượng; lập kế hoạch làm việc chi tiết; kiểm soát và lập báo cáo dự án; quản lý vấn đề và kiểm soát thay đổi; quản lý cấu hình; hoàn thiện dự án.

   51 p actvn 30/12/2020 9 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 3 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 3 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 3: Phương pháp xác định yêu cầu" thông tin đến các bạn sinh viên kiến thức kỹ thuật xác định yêu cầu phần mềm; nội dung xác định yêu cầu phần mềm; các nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng.

   31 p actvn 30/12/2020 9 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

  Với mục tiêu cung cấp cho các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo hỗ trợ cho học tập, Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 4: Thiết kế và lập trình" nhằm nắm được phương pháp thiết kế hệ thống; kỹ thuật thiết kế chương trình (dựa vào BLD và BPC); kỹ thuật lập trình.

   34 p actvn 30/12/2020 10 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 5 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 5 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 5: Kiểm thử và bảo trì" cung cấp kiến thức về phương pháp kiểm thử, phương pháp bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   29 p actvn 30/12/2020 9 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 6 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 6 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 6: Chủ đề nâng cao trong công nghệ học phần mềm" trình bày mô hình RUP; phương pháp phân tích phần mềm linh hoạt; ước lượng chi phí phần mềm; quản lí chất lượng; cải tiến quy trình; các chủ đề tiên tiến khác.

   52 p actvn 30/12/2020 9 0

 • Ứng dụng sinh trắc học trong chứng thực mạng riêng ảo

  Ứng dụng sinh trắc học trong chứng thực mạng riêng ảo

  Bài báo giới thiệu mô hình triển khai và kết quả thử nghiệm thiết lập mạng riêng ảo với công cụ mã nguồn mở OpenVPN triển khai tại lớp mạng quản trị của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông làm tiền đề cho việc phát triển các ứng dụng nâng cao độ an toàn bảo mật hạ tầng kỹ thuật dựa trên sinh trắc học.

   5 p actvn 30/12/2020 9 0

 • Thiết kế mạng trên nền IPV6 an toàn nhờ phân tích, đánh giá đặc điểm của giao thức IPV6

  Thiết kế mạng trên nền IPV6 an toàn nhờ phân tích, đánh giá đặc điểm của giao thức IPV6

  Nhu cầu thiết yếu với các doanh nghiệp hiện nay luôn cần có một hệ thống mạng hoạt động 24/24 giờ liên tục với hiệu năng tốt nhất nhưng phải đảm bảo độ an toàn cao nhất có thể. Với các mạng sử dụng giao thức IPv4 như trước đây đang có xu thế chuyển dịch hoặc chuyển hẳn sang sử dụng giao thức IPv6 vì nhiều lợi ích của nó.

   8 p actvn 30/12/2020 10 0

 • Nghiên cứu phương pháp tính toán lựa chọn mang treo tối ưu cho máy bay khi tiêu diệt các loại mục tiêu mặt đất, mặt nước

  Nghiên cứu phương pháp tính toán lựa chọn mang treo tối ưu cho máy bay khi tiêu diệt các loại mục tiêu mặt đất, mặt nước

  Bài viết trình bày kết quả xây dựng mô hình để giải quyết bài toán lựa chọn phương án mang treo tối ưu cho các loại máy bay dựa trên thuật toán nhánh cận. Phương pháp này đã được đưa vào ứng dụng thực tiễn để xây dựng các phần mềm giải quyết các bài toán ứng dụng chiến đấu của phương tiện sát thương hàng không phục vụ công tác dẫn...

   10 p actvn 30/12/2020 9 0

 • Phương pháp mới dựa trên đường biên và vùng an toàn nâng cao hiệu quả phân lớp dữ liệu mất cân bằng

  Phương pháp mới dựa trên đường biên và vùng an toàn nâng cao hiệu quả phân lớp dữ liệu mất cân bằng

  Phân lớp đối với dữ liệu mất cân bằng là một bài toán có ý nghĩa quan trọng trong thực tế và đang trở thành xu hướng tiếp cận mới của nhiều nhà nghiên cứu. Đặc biệt, trong chẩn đoán y học, số người mắc bệnh chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ trên tổng số người dân nên khả năng phát hiện người mắc bệnh gặp nhiều khó khăn hoặc sai lệch...

   9 p actvn 30/12/2020 8 0

 • Thông tin lượng tử và ứng dụng trong đảm bảo an toàn thông tin trên mạng

  Thông tin lượng tử và ứng dụng trong đảm bảo an toàn thông tin trên mạng

  Trong bài báo này, tác giả giới thiệu tổng quan về ngành khoa học còn khá mới mẻ này. Tác giả nhấn mạnh những ứng dụng của thông tin lượng tử trong lĩnh vực đàm bảo an ninh trên mạng và giới thiệu một số hướng nghiên cứu và kết quả tại trường Viễn thông Quốc gia (ENST) Paris mà trong đó có sự tham gia của Viện tin học Pháp ngữ (IFI) Hà Nội.

   13 p actvn 30/12/2020 6 0

 • Một phương pháp giải bài toán phát hiện trong mạng radar nhiều vị trí khi tín hiệu từ các đài radar thành phần không độc lập thống kê

  Một phương pháp giải bài toán phát hiện trong mạng radar nhiều vị trí khi tín hiệu từ các đài radar thành phần không độc lập thống kê

  Bài báo trình bày các phương pháp giải bài toán phát hiện phân tán trong mạng radar nhiều vị trí khi tín hiệu từ các đài radar thành phần không độc lập thống kê. Các phân tích về một số phương pháp kinh điển giải bài toán phát hiện phân tán như: phương pháp giải sử dụng khai triển Bahadur-Lazarsfeld, phương pháp sử dụng thêm một biến ngẫu nhiên...

   7 p actvn 30/12/2020 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số