• Ebook 99 câu hỏi - đáp về biển, đảo: Phần 1

  Ebook 99 câu hỏi - đáp về biển, đảo: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách 99 câu hỏi về biển đảo có nội dung phần một nói về: hỏi - đáp về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p actvn 27/06/2022 12 0

 • Ebook 99 câu hỏi - đáp về biển, đảo: Phần 2

  Ebook 99 câu hỏi - đáp về biển, đảo: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần cuốn sách 99 câu hỏi về biển đảo gồm các phần còn lại, nội dung nói về: hỏi đáp về các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam trong biển Đông, hỏi - đáp về xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   202 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học" giới thiệu tới người đọc nội dung 3 chương đầu bao gồm: Khoa học và nghiên cứu khoa học; đề tài nghiên cứu khoa học; phương pháp nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   163 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp luận nghiên cứu khoa học" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Trình tự nghiên cứu khoa học, viết công trình nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p actvn 27/06/2022 9 0

 • Ebook Sự hình thành con người: Phần 1

  Ebook Sự hình thành con người: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách sẽ giới thiệu tới người đọc các nội dung: Di truyền và tính cách thu được, cấu tạo tâm lý, sự ra đời của sản xuất và mối quan hệ khởi nguyên của nó với sự chiếm hữu, ngôn ngữ của đời sống hiện thực và ý nghĩa của khởi nguyên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Ebook Sự hình thành con người: Phần 2

  Ebook Sự hình thành con người: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Sự hình thành con người" cung cấp cho người đọc các nội dung: Ý thức ban đầu về cái tôi, sự hình thành ý thức bản ngã và cái tôi ở trẻ em hiện nay, khái niệm con người, mối liên hệ giữa sinh học, xã hội và tâm lý - Lời dẫn cho vấn đề con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Giáo trình Các thuộc tính tâm lí điển hình của nhân cách: Phần 1

  Giáo trình Các thuộc tính tâm lí điển hình của nhân cách: Phần 1

  Giáo trình Các thuộc tính tâm lí điển hình của nhân cách được biên soạn theo khung chương trình của Hội đồng Khoa học tổ Tâm lí học đại cương - Khoa Tâm lí Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung hai chương đầu bao gồm: Tình cảm và lý trí, xu hướng nhân cách. Mời các...

   158 p actvn 27/06/2022 7 0

 • Giáo trình Các thuộc tính tâm lí điển hình của nhân cách: Phần 2

  Giáo trình Các thuộc tính tâm lí điển hình của nhân cách: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Khí chất, tính cách, năng lực. Giáo trình được biên soạn dành cho các bạn sinh viên ngành Tâm lý và Giáo dục học dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   107 p actvn 27/06/2022 7 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 1

  Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 1

  "Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm cơ bản của đồ thị, một số thuật ngữ cơ bản trên đồ thị vô hướng và đồ thị có hướng; biểu diễn đồ thị trên máy tính; biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề; biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh; tìm kiếm trên đồ thị; thuật toán tìm...

   67 p actvn 27/06/2022 13 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 2

  Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Toán rời rạc 2: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về đồ thị Euler, đồ thị Hamilton; thuật toán tìm chu trình Euler; thuật toán tìm đường đi Euler; thuật toán tìm tất cả các chu trình Hamilton; cây khung của đồ thị; xây dựng cây khung của đồ thị dựa vào thuật toán DFS; bài toán tìm đường đi ngắn...

   59 p actvn 27/06/2022 13 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1

  Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1

  "Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về logic, tập hợp và ứng dụng; vị từ và lượng từ; biểu diễn tập hợp trên máy tính; bài toán đếm; những nguyên lý đếm cơ bản; nguyên lý bù trừ; đếm các hoán vị và tổ hợp; hệ thức truy hồi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p actvn 27/06/2022 13 0

 • Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2

  Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Toán rời rạc 1: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về bài toán liệt kê; thuật toán và độ phức tạp tính toán; thuật toán quay lui; bài toán tối ưu; kỹ thuật rút gọn giải quyết bài toán người du lịch; thuật toán nhánh cận giải bài toán người du lịch; bài toán tồn tại; phương pháp phản chứng;...

   75 p actvn 27/06/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số