• Bài giảng Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia với mục tiêu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam; những nội dung chủ yếu về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của nước ta trong tình hình hiện nay.

   23 p actvn 27/12/2021 16 0

 • Bài giảng Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội - TT. Ngô Tấn Việt

  Bài giảng Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, nội dung và phương pháp phòng ngừa tội phạm, các loại tệ nạn xã hội cụ thể trong xã hội và nhà trường.

   27 p actvn 27/12/2021 14 0

 • Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân với mục tiêu nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vị trí, đặc trưng, nội dung, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; Xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc xã hội chủ...

   34 p actvn 27/12/2021 17 0

 • Bài giảng Xây dựng lực vũ trang nhân dân Việt Nam - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Xây dựng lực vũ trang nhân dân Việt Nam - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Xây dựng lực vũ trang nhân dân Việt Nam với mục tiêu nhằm bồi dưỡng cho sinh viên nắm được những đặc điểm, quan điểm và nguyên tắc, phương hướng cơ bản và những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới, từ đó góp phần xây dựng tình cảm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng...

   26 p actvn 27/12/2021 15 0

 • Bài giảng Nghệ thuật quân sự Việt Nam - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Nghệ thuật quân sự Việt Nam - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Nghệ thuật quân sự Việt Nam với mục tiêu nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên ta, nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng và đồng thời vận dụng những nội dung đó vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

   41 p actvn 27/12/2021 15 0

 • Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với mục tiêu nhằm giới thiệu cho sinh viên nắm mục đích, đối tượng, tính chất, đặc điểm, quan điểm cơ bản và nội dung chuẩn bị tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, làm cơ sở nghiên cứu nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo...

   25 p actvn 27/12/2021 14 0

 • Bài giảng Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh với mục tiêu nhằm giới thiệu để sinh viên nắm vững tính tất yếu khách quan, nội dung cơ bản và những giải pháp của việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh ở nước ta hiện nay.

   41 p actvn 27/12/2021 17 0

 • Bài giảng Điều lệnh đội ngũ - CN. Trần Minh Quyền

  Bài giảng Điều lệnh đội ngũ - CN. Trần Minh Quyền

  Bài giảng Điều lệnh đội ngũ với mục tiêu nhằm giới thiệu cho sinh viên biết và làm đúng động tác: Nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, đi đều; đứng lại; đổi chân trong khi đi; giậm chân; đổi chân; đứng lại đi đều; động tác chào. Làm cơ sở vận dụng trong quá trình học tập và vận dụng vào thực tế sau này.

   29 p actvn 27/12/2021 14 0

 • Bài giảng Sử dụng bản đồ địa hình quân sự - CN. Trần Minh Quyền

  Bài giảng Sử dụng bản đồ địa hình quân sự - CN. Trần Minh Quyền

  Bài giảng Sử dụng bản đồ địa hình quân sựgiới thiệu cho sinh viên hiểu biết về khái niệm, tác dụng, cấu tạo, cách thể hiện nội dung trên bản đồ và sử dụng bản đồ địa hình quân sự. Làm cơ sở cho nghiên cứu, học tập và sử dụng bản đồ sau này.

   26 p actvn 27/12/2021 15 0

 • 200 truyện song ngữ Anh - Việt

  200 truyện song ngữ Anh - Việt

  Tham khảo Tuyển tập 200 truyện song ngữ Anh - Việt dưới đây sẽ giúp bạn nâng cao trình độ đọc hiểu tiếng Anh của mình. Ngoài ra, các bạn có thể vừa học tiếng Anh và vừa thư giãn qua các mẫu truyện hay, giúp trình độ tiếng Anh của bạn ngày càng tốt hơn.

   81 p actvn 27/12/2021 20 0

 • Tổng hợp 39 bài luận mẫu về sở thích

  Tổng hợp 39 bài luận mẫu về sở thích

  Tài liệu Tổng hợp bài luận mẫu về sở thích được chia sẻ dưới đây hi vọng sẽ là tư liệu hữu ích giúp bạn rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh đúng ngữ pháp, đồng thời giúp bạn củng cố thêm vốn từng vựng tiếng Anh của bản thân để bạn tự tin hơn khi giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p actvn 27/12/2021 8 0

 • Lý thuyết và bài tập áp dụng về câu điều kiện trong Tiếng Anh

  Lý thuyết và bài tập áp dụng về câu điều kiện trong Tiếng Anh

  Tài liệu thông tin đến các bạn lý thuyết và bài tập áp dụng về câu điều kiện trong Tiếng Anh bao gồm: định nghĩa câu điều kiện; các loại câu điều kiện; cách dùng câu điều kiện loại 1; câu điều kiện diễn tả thói quen hoặc một sự thật hiển nhiên; một số biến thể của câu điều kiện...

   14 p actvn 27/12/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số