• Ebook SEO VietMoz 2013

  Ebook SEO VietMoz 2013

  Cuốn sách này gồm có 10 chương với những nội dung sau: Cơ bản về công cụ tìm kiếm, Thực hành sử dụng toán tử tìm kiếm, tối ưu Onpage, các yếu tố kỹ thuật trong SEO, interactive robots.txt, nghiên cứu từ khóa, information architecture, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, phân tích link, thực hành cài đặt Google Analytics.

   187 p actvn 30/09/2021 57 3

 • Ebook Interconnections second edition bridge, routers, switches, and internetworking protocols

  Ebook Interconnections second edition bridge, routers, switches, and internetworking protocols

  "Ebook Interconnections second edition bridge, routers, switches, and internetworking protocols" present essential networking concepts; data link layer issues; transparent bridges; source routing bridges; hubs, switches, virtual LANS, and fast ethernet; network interface service models; generic connectionless service.

   418 p actvn 30/09/2021 47 2

 • Ebook CCNA routing and switching complete study guide (Second Edition)

  Ebook CCNA routing and switching complete study guide (Second Edition)

  "Ebook CCNA routing and switching complete study guide (Second Edition)" present ethernet networking and data encapsulation; introduction to TCP/IP; easy subnetting; VLSMs, summarization and troubleshooting TCP/IP; VLANs and inter-VLAN routing; enhanced IGRP...

   734 p actvn 30/09/2021 36 1

 • Ebook Internetworking technologies an engineering perspective

  Ebook Internetworking technologies an engineering perspective

  "Ebook Internetworking technologies an engineering perspective" present internetworking, multimedia, compression and intelligent agent technology basic; internetworking system architectures; internetworking application architectures...

   219 p actvn 30/09/2021 20 0

 • Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ

  Tài liệu "Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ" có nội dung gồm 5 chương trình bày tổng quan về biên dịch, một trình biên dịch lột lượt đơn giản, phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, phiên dịch dựa cú pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo!

   134 p actvn 30/09/2021 22 0

 • Ebook Internet of things (IoT) cho người mới bắt đầu

  Ebook Internet of things (IoT) cho người mới bắt đầu

  "Ebook Internet of things (IoT) cho người mới bắt đầu" giúp cho người không chuyên về phần cứng tiếp cận để làm sản phẩm IoT dễ dàng; có thể tự phát triển hệ thống tích hợp cho sản phẩm IoT; hiểu biết về quy trình tạo ra sản phẩm phần cứng, đi vào mảng sản xuất thiết bị; tránh những sai sót không đáng có khi phát triển và thiết kế sai hệ...

   161 p actvn 30/09/2021 44 6

 • Ebook Principles to successful implementation of wireless networking technology

  Ebook Principles to successful implementation of wireless networking technology

  "Ebook Wireless networking technology from c" present introducing wireless networking; wireless network architecture; wireless network logical architecture; wireless network physical architecture; wireless communication; radio communication basics; infrared communication basics; wireless LAN implementation...

   425 p actvn 30/09/2021 19 0

 • Ebook Wired Network Security: OS/400 V5R1 DCM and Cryptography Enhancements

  Ebook Wired Network Security: OS/400 V5R1 DCM and Cryptography Enhancements

  There are several different types of security testing. The following section describes each testing technique, and provides additional information on the strengths and weakness of each. This information is also summarized in Table 3.1 and Table 3.2. Some testing techniques are predominantly manual, requiring an individual to initiate and conduct the test. Other tests are highly automated and require less human involvement. Regardless of...

   506 p actvn 30/09/2021 19 0

 • Ebook Information security and cryptography texts and monographs

  Ebook Information security and cryptography texts and monographs

  "Ebook Information security and cryptography texts and monographs" present symmetric-key encryption, public-key cryptography, cryptographic protocols, probabilistic algorithms, one-way functions and the basic assumptions, bit security of one-way functions, one-way functions and pseudorandomness, provably secure encryption...

   372 p actvn 30/09/2021 26 0

 • Ebook Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng - NXB KH&KT Hà Nội

  Ebook Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng - NXB KH&KT Hà Nội

  Cuốn sách "Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng" trình bày những kiến thức cơ bản về mô hình hóa và mô phỏng cũng như những ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và các bạn sinh viên các trường kỹ thuật. Mời các bạn tham khảo

   206 p actvn 30/09/2021 24 0

 • Ebook Data-Driven Block ciphers for fast telecommunication systems

  Ebook Data-Driven Block ciphers for fast telecommunication systems

  Data-Driven Block ciphers for fast telecommunication systems. Among different directions of applied cryptography, the cipher design based on the data-driven operations (DDOs) is, by comparison, poorly represented in the published and available literature.

   210 p actvn 30/09/2021 26 0

 • Ebook Wireless and cellular telecommunications

  Ebook Wireless and cellular telecommunications

  A book that writer feel can be useful to readers on the following fronts: as a textbook as well as a handbook, since it covers new systems and technologies, as a guide to broadband wireless access and cellular systems, as a reference book for executives, as a textbook for college seniors and graduate students.

   851 p actvn 30/09/2021 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số