• Ebook Ad Hoc Mobile Wireless Networks

  Ebook Ad Hoc Mobile Wireless Networks

  This book addresses and explains network concepts, mechanism, design, and performance. Ad Hoc Mobile Wireless Networks: Principles, Protocols, and Application spresents the latest techniques, solutions, and support to understand the concepts easily with suitable examples. The book begins with wirelessnetwork fundamentals covering Bluetooth, IrDA, HomeRF, WiFi, WMax, Wireless Internet, and MobileIP,...

   334 p actvn 30/09/2021 17 0

 • Ebook Fundamentals of Telecommunications

  Ebook Fundamentals of Telecommunications

  This book is an entry-level text on the technology of telecommunications. It has been crafted with the newcomer in mind. The twenty-one chapters of text have been prepared for high-school graduates who understand algebra, logarithms, and the basic principles of electricity such as Ohm’s law. However, it is appreciated that many readers require support in these areas. Appendices A and B review the essentials of electricity and mathematics up...

   705 p actvn 30/09/2021 13 1

 • Ebook Hacking Exposed Linux, 3rd Edition

  Ebook Hacking Exposed Linux, 3rd Edition

  This authoritative guide will help you secure your Linux network--whether you use Linux as a desktop OS, for Internet services, for telecommunications, or for wireless services. Completely rewritten the ISECOM way, Hacking Exposed Linux, Third Edition provides the most up-to-date coverage available from a large team of topic-focused experts. The book is based on the latest ISECOM security research and shows you, in full detail, how to lock out...

   649 p actvn 30/09/2021 15 1

 • Ebook Principles of communications systems, modulation, and noise: Part 1

  Ebook Principles of communications systems, modulation, and noise: Part 1

  Part 1 of the document Systems, modulation, and noise: Communications and principles has contents: Signal and linear system analysis, linear modulation techniques, angle modulation and multiplexing, principles of baseband digital data transmission, overview of probability and random variables,... and other contents. Invite you to refer.

   360 p actvn 30/09/2021 8 1

 • Ebook Principles of communications systems, modulation, and noise: Part 2

  Ebook Principles of communications systems, modulation, and noise: Part 2

  Part 2 of document Systems, modulation, and noise: Communications and principles has contents: Noise in modulation systems, principles of digital data transmission in noise, advanced data communications topics, information theory and coding,... and other contents. Invite you to refer.

   386 p actvn 30/09/2021 8 0

 • Ebook Digital signal processing: Fundamentals and applications

  Ebook Digital signal processing: Fundamentals and applications

  The document Processing Fundamentals and applications Digital signal present the content: introduction to digital signal processing, signal sampling and quantization, digital signals and systems, discrete fourier transform and signal spectrum, the Z-transform, digital signal processing systems, basic filtering types, and digital filter realizations, finite impulse response filter design, infinite impulse response filter design, hardware and...

   893 p actvn 30/09/2021 9 0

 • Giáo trình Lý thuyết thông tin - TS. L ê Quyết Thắng, ThS. Phan Tấn Tài, Ks. Dương Văn Hiếu (Biên soạn)

  Giáo trình Lý thuyết thông tin - TS. L ê Quyết Thắng, ThS. Phan Tấn Tài, Ks. Dương Văn Hiếu (Biên soạn)

  Giáo trình Lý thuyết thông tin cung cấp cho người đọc những khối kiến thức cơ bản của lý thuyết thông tin như: Độ do lượng tin (measure of information), sinh mã tách được (decypherable coding), kênh truyền tin rời rạc không nhớ (discrete memoryless channel) và sửa lỗi trên kênh truyền (error correcting codings). Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p actvn 30/09/2021 20 3

 • Tài liệu thực hành Truyền số liệu - ThS. Nguyễn Lương Thanh Tùng

  Tài liệu thực hành Truyền số liệu - ThS. Nguyễn Lương Thanh Tùng

  Tài liệu thực hành Truyền số liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu phòng thực hành và phần mềm học tập; Hàn cáp Serial, bấm cáp tivi, bấm cáp mạng; Lập trình giao tiếp hai máy tính thông qua cổng nối tiếp; Lập trình giao tiếp giữa KIT ESP32 với máy tính; Lập trình giao tiếp cổng lan thông qua winsoc;...

   68 p actvn 30/09/2021 11 0

 • Giáo trình Công nghệ internet of things: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ internet of things: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ internet of things: Phần 1 với các nội dung sau giới thiệu công nghệ internet of things; Cơ bản về hệ thống internet of things. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p actvn 29/09/2021 32 1

 • Giáo trình Công nghệ internet of things: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ internet of things: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 nội dung Giáo trình Công nghệ internet of things: Phần 2 gồm có Sử dụng arduino ide lập trình ESP8266 nodemcu; Webserver thu thập dữ liệu DHT11 với ESP8266; Điều khiển thiết bị từ xa; Giải pháp quản lý bến xe điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p actvn 29/09/2021 19 1

 • Giáo trình Thực hành Mạng cisco cơ bản: Phần 1

  Giáo trình Thực hành Mạng cisco cơ bản: Phần 1

  Giáo trình Thực hành Mạng cisco cơ bản: Phần 1 với 4 bài học được sắp xếp từ dễ đến khó, mỗi bài học bao gồm: Hướng dẫn cấu hình cơ bản trên thiết bị cisco; Hướng dẫn cấu hình các chức năng nâng cao, cấu hình định tuyến tĩnh; Cấu hình định tuyến động sử dụng giao thức rip

   57 p actvn 29/09/2021 17 0

 • Giáo trình Thực hành Mạng cisco cơ bản: Phần 2

  Giáo trình Thực hành Mạng cisco cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 Giáo trình Thực hành Mạng cisco cơ bản: Phần 2 gồm 3 bài học được trình bày như sau Cấu hình định tuyến động sử dụng giao thức ospf; Network address translation; Access control list. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p actvn 29/09/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số