• Giáo trình Xác suất thống kê (Giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê (Giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung chính chính như sau: Khái niệm các số đặc trưng và những tính chất của nó; luật số lớn và định lí giới hạn trung tâm; lượng tham số, bài toán kiểm định giả thiết và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p actvn 27/06/2022 12 0

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương I Các nước tư bản giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 - 1939), chương II các nước tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, chương III các cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Mời bạn...

   129 p actvn 27/06/2022 12 0

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1) đề cập đến những nội dung về Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa hiện thực từ năm 1917 đến nay; các nước tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay và cuộc Cách mạng khoa học - công nghệ lần thứ hai. Giáo trình gồm có 2 phần với 6 chương, phần 1 gồm có 3 chương đầu với những...

   109 p actvn 27/06/2022 12 0

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 2): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 2): Phần 1

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 2) gồm có 2 phần. Phần 1 đề cập khái quát những vấn đề cơ bản về quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918 đến nay; trình bày về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   71 p actvn 27/06/2022 12 0

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 2): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 2): Phần 2

  Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 2): Phần 2 trình bày toàn bộ quá trình phát triển, thắng lợi của các phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi và Mỹ La Tinh từ 1918 đến nay, các công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   197 p actvn 27/06/2022 12 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918: Phần 1

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918: Phần 1

  Giáo trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của lịch sử dân tộc trong hơn một nửa thế kỷ, kể từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam cho đến hết Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918). Giáo trình được biên soạn thành 2 chương, trong phần 1 sẽ trình bày lịch sử nước Việt Nam trước và trong cuộc kháng chiến chống...

   115 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918: Phần 2

  Giáo trình Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918" trình bày chuyển biến mới về kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX; các cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX; phong trào đấu tranh của nhân dân Việt nam trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

   125 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Ebook Cuộc chiến tranh Đông Dương: Phần 1

  Ebook Cuộc chiến tranh Đông Dương: Phần 1

  "Cuộc chiến tranh Đông Dương" là cuốn tiểu thuyết lịch sử về cuộc chiến tranh của thực dân Pháp ở Đông Dương của tác giả Bodard Lucien. Tác giả tập hợp các dữ kiện của cuộc chiến phân tích các tình huống đưa ra tính thuyết phục người đọc bởi kỹ thuật chiến tranh nhân dân của các nước Đông Dương đặc biệt là Việt Nam mảnh đất thánh...

   393 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Ebook Cuộc chiến tranh Đông Dương: Phần 2

  Ebook Cuộc chiến tranh Đông Dương: Phần 2

  Nối tiếp những sự kiện ở phần 1, trong phần 2 của cuốn tiểu thuyết "Cuộc chiến tranh Đông Dương" mang tên "Nỗi nhục nhã". Phần này gồm có 3 chương như sau: Chương 1: Sài Gòn - Động cơ của cuộc chiến tranh; Chương 2: ảo tưởng chiến thắng; Chương 3: Những núi đá vôi Đông Khê. Mời các bạn cùng đón đọc.

   498 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Ebook Cuộc chiến tranh Đông Dương: Phần 3

  Ebook Cuộc chiến tranh Đông Dương: Phần 3

  Phần 3 của cuốn "Cuộc chiến tranh Đông Dương" mang tên "Cuộc phiêu lưu". Phần này có 7 chương như sau: Chương 1: Sự mê hoặc, Chương 2: Đêm quyết định, Chương 3: Cuộc chiến ở Vĩnh Yên, Chương 4: Những bối rối chiến thắng, Chương 5: Hệ thống của vua Jean, Chương 6: ảo vọng Paris, Chương 7: Chiến thắng Đông Triều. Mời các bạn cùng đón đọc.

   414 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Ebook Hỏi và đáp về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu chống xâm lược ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hỏi và đáp về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu chống xâm lược ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách gồm 62 câu hỏi và trả lời, viết dưới dạng hỏi - đáp, tái hiện một cách khái quát nhất các cuộc khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm tiêu biểu của dân tộc ta từ thời kỳ chống phong kiến phương Bắc cho đến Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành chính quyền.

   68 p actvn 27/06/2022 11 0

 • Ebook Hỏi và đáp về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu chống xâm lược ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hỏi và đáp về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu chống xâm lược ở Việt Nam: Phần 2

  Qua mỗi cuộc khởi nghĩa, chân dung của những vị thủ lĩnh tài ba, yêu nước, thương dân, sẵn sàng xả thân vì đất nước cũng sẽ được giới thiệu đến bạn đọc một cách chi tiết. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p actvn 27/06/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số