• Bài giảng Luật Hình sự: Bài 1 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 1 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 1: Khái quát chung về Luật Hình sự Việt Nam" cung cấp các kiến thức về khái niệm Luật Hình sự với tư cách là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam; nguồn của Luật Hình sự Việt Nam; cấu trúc của Luật Hình sự Việt Nam và hiệu lực của Bộ luật Hình sự hiện hành.

   21 p actvn 30/03/2021 9 0

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 2: Tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam" trang bị kiến thức cho người học khái niệm tội phạm và phân tích được các dấu hiệu cơ bản của tội phạm; vận dụng được quy định về phân loại tội phạm và ý nghĩa của việc phân loại tội phạm; phân biệt được tội phạm với các vi phạm pháp luật khác.

   14 p actvn 30/03/2021 7 0

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 3 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 3 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 3: Cấu thành tội phạm và các yếu tố của tội phạm" trình bày khách thể và đối tượng tác động của tội cướp tài sản; phân tích các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm; hãy xác định lỗi của người phạm tội.

   34 p actvn 30/03/2021 8 0

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 4 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 4 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 4: Các giai đoạn thực hiện tội phạm và các căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại" cung cấp đến người học khái niệm các căn cứ hợp pháp của hành vi gây thiệt hại; các điều kiện của phòng vệ chính đáng; quy định của Bộ luật hình sự về một số chế định khác có chứa đựng các căn cứ hợp pháp của...

   23 p actvn 30/03/2021 9 0

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 5 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 5 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 5: Chế định đồng phạm trong Luật Hình sự Việt Nam" sau bài học này các bạn hiểu và phân tích được khái niệm và những dấu hiệu của đồng phạm; nắm được đặc điểm của 4 loại người đồng phạm; vận dụng được các nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự trong vụ án đồng phạm.

   14 p actvn 30/03/2021 7 0

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 6 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 6 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 6: Vấn đề trách nhiệm hình sự, hình phạt và các biện pháp tư pháp trong Luật Hình sự Việt Nam" với mục tiêu giúp người học nắm được cơ sở của trách nhiệm hình sự, mục đích của hình phạt và khái niệm, nội dung, điều kiện áp dụng từng loại hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam; các quy định của Bộ luật...

   35 p actvn 30/03/2021 9 0

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 7 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 7 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 7: Quyết định hình phạt và một số chế định liên quan đến chấp hành hình phạt, xóa án tích" cung cấp kiến thức về quyết định hình phạt; một số chế định liên quan đến chấp hành hình phạt; xóa án tích.

   35 p actvn 30/03/2021 7 0

 • Giới thiệu về một số Đảng phái chính trị trên thế giới: Phần 1

  Giới thiệu về một số Đảng phái chính trị trên thế giới: Phần 1

  Ebook Một số đảng chính trị trên thế giới: Phần 1 giới thiệu về một số đảng chính trị ở một số nước châu Á như: Đảng chính trị ở cộng hòa Ấn Độ, đảng chính trị ở Cộng hòa Indonexia, đảng chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đảng chính trị ở Liên bang Malaixia, đảng chính trị ở Nhật Bản, đảng chính trị ở CHND Trung Hoa,...

   89 p actvn 29/01/2021 76 1

 • Ebook Một số đảng chính trị trên thế giới: Phần 2

  Ebook Một số đảng chính trị trên thế giới: Phần 2

  Ebook Một số đảng chính trị trên thế giới: Phần 2 giới thiệu về một số đảng chính trị ở châu Âu, châu Phi và châu Mỹ như: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc ireland, Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Ănggola, Cộng hòa Môdămbich, Cộng hòa Nam Phi, Cộng hòa Cuba, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Liên bang thống nhất Mêhico,...

   104 p actvn 29/01/2021 53 0

 • Ebook Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh" được sắp xếp theo hai phần: Phần 1 trích dẫn một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản cầm quyền, trong đó đề cập đến những vấn đề lý luận cách mạng, ý thức chính trị, bản chất, mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt...

   120 p actvn 29/01/2021 44 0

 • Ebook Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Phần II của cuốn sách là tập hợp một số’ bài viết giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng, về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và sự vận dụng vào công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng của Người. Cuốn sách này có tác dụng thiết thực đối với các nhà nghiên cứu, các bạn học sinh, sinh viên và những độc...

   156 p actvn 29/01/2021 49 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học – không chuyên lý luận chính trị): Phần 1

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học – không chuyên lý luận chính trị): Phần 1

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học – không chuyên lý luận chính trị): Phần 1 gồm 3 chương với các nội dung nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

   65 p actvn 28/01/2021 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số