• Ebook 79 mùa xuân Hồ Chí Minh: Phần 1 - Bá Ngọc

  Ebook 79 mùa xuân Hồ Chí Minh: Phần 1 - Bá Ngọc

  Nội dung cuốn sách 79 mùa xuân Hồ Chí Minh của tác giả Bá Ngọc giới thiệu về tiểu sử và các sự kiện trong cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Phần 1 cuốn sách kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm tháng tuổi trẻ đến khi bị bắt vào tù và nhờ luật sư Lôdơbai cứu giúp thoát nạn.

   106 p actvn 24/02/2017 3 2

 • Ebook Ánh mắt Bác Hồ: Phần 2 - Trần Đương

  Ebook Ánh mắt Bác Hồ: Phần 2 - Trần Đương

  Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta có những người con được Bác đỡ đầu, trong đó có một số là người nước ngoài như: Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Anh, Ấn Độ,... Ánh mắt Bác Hồ là một cuốn sách nhỏ nói về đề tài này, từ đó mong muốn nói lên một khía cạnh về đời thường của vị lãnh tụ vĩ đại, người mà ai cũng muốn được gọi...

   71 p actvn 24/02/2017 3 0

 • Ebook 7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức: Phần 2 - Trần Đương

  Ebook 7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức: Phần 2 - Trần Đương

  Phần 1 cuốn sách "7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức" của Trần Đương kể về những hoạt động của Bác Hồ khi Người đến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức từ ngày 29 đến ngày 31/7/1957. Mời bạn đọc tham khảo.

   68 p actvn 24/02/2017 2 0

 • Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Đinh Thu Xuân

  Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Đinh Thu Xuân

  Phần 1 cuốn sách "Bài ca Hồ Chí Minh" của TS. Đinh Thu Xuân ghi lại những dấu ấn, chân dung, nhân cách và tư tưởng Hồ Chí Minh; về thời kỳ kháng chiến ở Nam Bộ, chiến khu 7; biên niên sự kiện về Điện Biên Phủ và những kỷ niệm, tình cảm của người đối với đồng bào trong cả nước.

   110 p actvn 24/02/2017 4 0

 • Ebook 7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức: Phần 1 - Trần Đương

  Ebook 7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức: Phần 1 - Trần Đương

  Phần 1 ebook 7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức của Trần Đương kể về những hoạt động của Bác Hồ trong những ngày thăm Cộng hòa Dân chủ Đức từ ngày 25 đến ngày 28/7/1957.

   100 p actvn 24/02/2017 3 0

 • Ebook Ánh mắt Bác Hồ: Phần 1 - Trần Đương

  Ebook Ánh mắt Bác Hồ: Phần 1 - Trần Đương

  Sách "Ánh mắt Bác Hồ" của Trần Đương là truyện kể về những người được Bác Hồ nhận làm con đỡ đầu ở các nước và Việt Nam. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   69 p actvn 24/02/2017 3 0

 • Ebook 79 mùa xuân Hồ Chí Minh: Phần 2 - Bá Ngọc

  Ebook 79 mùa xuân Hồ Chí Minh: Phần 2 - Bá Ngọc

  79 mùa xuân Hồ Chí Minh, một cuốn sách viết về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách đã tập hợp lại một cách có hệ thống theo thời gian, các sự kiện trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, nhất là các bạn đọc trẻ tuổi. Cuốn sách là chứng nhân lịch sử tái hiện toàn bộ những...

   83 p actvn 24/02/2017 3 0

 • Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Đinh Thu Xuân

  Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Đinh Thu Xuân

  Phần 2 cuốn sách "Bài ca Hồ Chí Minh" của TS. Đinh Thu Xuân Một số sự kiện tiêu biểu về con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

   126 p actvn 24/02/2017 5 0

 • Ebook 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Sông Lam, Bình Minh

  Ebook 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Sông Lam, Bình Minh

  Nội dung cuốn sách 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn giới thiệu nội dung các bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Người về chủ nghĩa cộng sản, chủ quyền lãnh thổ và cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sách gồm 2 phần, mời...

   158 p actvn 24/02/2017 2 0

 • Ebook 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Sông Lam, Bình Minh

  Ebook 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Sông Lam, Bình Minh

  Nội dung cuốn sách "120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh" do Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn giới thiệu nội dung các bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Người về độc lập dân tộc, sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc...

   188 p actvn 24/02/2017 2 0

 • Ebook 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Sông Lam, Bình Minh

  Ebook 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Sông Lam, Bình Minh

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh" do Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn giới thiệu các bài phát biểu tại khóa học Xôviết tối cao Liên Xô nhân kỷ niệm 40 Cách mạng tháng Mười, lời phát biểu tại hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và công nhân các nước Xã hội Chủ...

   160 p actvn 24/02/2017 1 0

 • Ebook Lời non nước - Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2 - PGS. Đào Thản

  Ebook Lời non nước - Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2 - PGS. Đào Thản

  Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Lời non nước - Danh ngôn Chủ tịch Hồ Chí Minh" do PGS. Đào Thản sưu tầm và chú dẫn. Cuốn sách tổng hợp các lời nói, câu văn của chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung bất hủ về chủ nghĩa yêu nước, về sự nghiệp đấu tranh giành Độc lập Tự do, về Đảng lãnh đạo, về đạo đức cộng sản,......

   106 p actvn 24/02/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số