• Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng (Dành cho giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp): Phần 1

  Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng (Dành cho giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp): Phần 1

  Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng thái độ, ý thức tự giác cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng là...

   113 p actvn 24/04/2017 1 0

 • Ebook Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản

  Ebook Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản

  Ebook Dùng từ viết câu và soạn thảo văn bản hệ thống hóa các quy tắc chính tả, trình bày một số mẹo luật chính tả, cách chữa các loại lỗi chính tả, hệ thống hóa các yêu cầu sử dụng từ ngữ tiếng Việt, biện pháp sửa chữa các loại lỗi dùng từ.

   104 p actvn 24/04/2017 1 0

 • Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng (Dành cho giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp): Phần 2

  Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng (Dành cho giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp): Phần 2

  Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng bao gồm những nội dung cơ bản sau: Những vấn đề cơ bản về tham nhũng; quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng; các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   99 p actvn 24/04/2017 1 0

 • Ebook 79 mùa xuân Hồ Chí Minh: Phần 1 - Bá Ngọc

  Ebook 79 mùa xuân Hồ Chí Minh: Phần 1 - Bá Ngọc

  Nội dung cuốn sách 79 mùa xuân Hồ Chí Minh của tác giả Bá Ngọc giới thiệu về tiểu sử và các sự kiện trong cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Phần 1 cuốn sách kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm tháng tuổi trẻ đến khi bị bắt vào tù và nhờ luật sư Lôdơbai cứu giúp thoát nạn.

   106 p actvn 24/02/2017 6 2

 • Ebook Ánh mắt Bác Hồ: Phần 2 - Trần Đương

  Ebook Ánh mắt Bác Hồ: Phần 2 - Trần Đương

  Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta có những người con được Bác đỡ đầu, trong đó có một số là người nước ngoài như: Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Anh, Ấn Độ,... Ánh mắt Bác Hồ là một cuốn sách nhỏ nói về đề tài này, từ đó mong muốn nói lên một khía cạnh về đời thường của vị lãnh tụ vĩ đại, người mà ai cũng muốn được gọi...

   71 p actvn 24/02/2017 3 0

 • Ebook 7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức: Phần 2 - Trần Đương

  Ebook 7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức: Phần 2 - Trần Đương

  Phần 1 cuốn sách "7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức" của Trần Đương kể về những hoạt động của Bác Hồ khi Người đến thăm Cộng hòa Dân chủ Đức từ ngày 29 đến ngày 31/7/1957. Mời bạn đọc tham khảo.

   68 p actvn 24/02/2017 2 0

 • Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Đinh Thu Xuân

  Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Đinh Thu Xuân

  Phần 1 cuốn sách "Bài ca Hồ Chí Minh" của TS. Đinh Thu Xuân ghi lại những dấu ấn, chân dung, nhân cách và tư tưởng Hồ Chí Minh; về thời kỳ kháng chiến ở Nam Bộ, chiến khu 7; biên niên sự kiện về Điện Biên Phủ và những kỷ niệm, tình cảm của người đối với đồng bào trong cả nước.

   110 p actvn 24/02/2017 6 0

 • Ebook 7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức: Phần 1 - Trần Đương

  Ebook 7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức: Phần 1 - Trần Đương

  Phần 1 ebook 7 ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức của Trần Đương kể về những hoạt động của Bác Hồ trong những ngày thăm Cộng hòa Dân chủ Đức từ ngày 25 đến ngày 28/7/1957.

   100 p actvn 24/02/2017 4 0

 • Ebook Ánh mắt Bác Hồ: Phần 1 - Trần Đương

  Ebook Ánh mắt Bác Hồ: Phần 1 - Trần Đương

  Sách "Ánh mắt Bác Hồ" của Trần Đương là truyện kể về những người được Bác Hồ nhận làm con đỡ đầu ở các nước và Việt Nam. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   69 p actvn 24/02/2017 4 0

 • Ebook 79 mùa xuân Hồ Chí Minh: Phần 2 - Bá Ngọc

  Ebook 79 mùa xuân Hồ Chí Minh: Phần 2 - Bá Ngọc

  79 mùa xuân Hồ Chí Minh, một cuốn sách viết về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách đã tập hợp lại một cách có hệ thống theo thời gian, các sự kiện trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, nhất là các bạn đọc trẻ tuổi. Cuốn sách là chứng nhân lịch sử tái hiện toàn bộ những...

   83 p actvn 24/02/2017 4 0

 • Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Đinh Thu Xuân

  Ebook Bài ca Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Đinh Thu Xuân

  Phần 2 cuốn sách "Bài ca Hồ Chí Minh" của TS. Đinh Thu Xuân Một số sự kiện tiêu biểu về con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

   126 p actvn 24/02/2017 6 0

 • Ebook 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Sông Lam, Bình Minh

  Ebook 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Sông Lam, Bình Minh

  Nội dung cuốn sách 120 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn giới thiệu nội dung các bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Người về chủ nghĩa cộng sản, chủ quyền lãnh thổ và cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sách gồm 2 phần, mời...

   158 p actvn 24/02/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số