• Ebook Những nguyên lý của kinh tế chính trị học và thuế khóa: Phần 1

  Ebook Những nguyên lý của kinh tế chính trị học và thuế khóa: Phần 1

  Cuốn "Những nguyên lý của kinh tế chính trị học và thuế khóa" được biên dịch nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về nguồn gốc của kinh tế học Mác-Lênin, về bản chất của kinh tế học phương Tây hiện đại, và cả về nghệ thuật điều hành nền kinh tế thị trường thông qua một hệ thống thuế khóa sáng suốt và uyển chuyển. Nội dung cuốn sách...

   321 p actvn 31/08/2021 129 2

 • Ebook Những nguyên lý của kinh tế chính trị học và thuế khóa: Phần 2

  Ebook Những nguyên lý của kinh tế chính trị học và thuế khóa: Phần 2

  Phần 2 của cuốn "Những nguyên lý của kinh tế chính trị học và thuế khóa" của David Ricardo sẽ cung cấp cho bạn đọc những cái nhìn thấu đáo về thuế trợ giúp người nghèo, những biến động đột ngột của các kênh thương mại, các đặc tính của giá trị và sự giàu có, những tác động của tích lũy tới lợi nhuận và tiền lãi,... Mời các bạn cùng...

   252 p actvn 31/08/2021 97 1

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Dùng cho hệ cử nhân): Phần 1

  Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Dùng cho hệ cử nhân): Phần 1

  "Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 1" gồm 3 chương với các nội dung nhập môn lý luận và pháp luật về quyền con người; khái quát về quyền con người; khái quát luật quốc tế về quyền con người.

   76 p actvn 30/06/2021 129 0

 • Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Dùng cho hệ cử nhân): Phần 2

  Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (Dùng cho hệ cử nhân): Phần 2

  "Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: Phần 2" được nối tiếp phần 1 với các quyền dân sự và chính trị trong luật quốc tế; các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa trong luật quốc tế; luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương; cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; pháp luật và cơ chế thực hiện,...

   197 p actvn 30/06/2021 113 0

 • Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia (Tài liệu tham khảo): Phần 1

  Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia (Tài liệu tham khảo): Phần 1

  "Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia (Tài liệu tham khảo): Phần 1" được biên soạn nhằm cung cấp đến các bạn Hiến pháp Nhật Bản 1946, Hiến pháp Cộng hòa Hàn Quốc 1987, Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1982, Hiến pháp Việt Nam 1992 sửa đổi và bổ sung năm 2001, Hiến pháp Cộng hòa Pháp 1958, Hiến pháp Cộng hòa liên bang Đức 1949, Hiến...

   386 p actvn 30/06/2021 99 2

 • Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia (Tài liệu tham khảo): Phần 2

  Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia (Tài liệu tham khảo): Phần 2

  "Ebook Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia (Tài liệu tham khảo): Phần 2" được nối tiếp phần 1 cung cấp thông tin về Hiến pháp Liên bang Nga 1993, Hiến pháp Cộng hòa Ba Lan 1997, Hiến pháp Hoa Kỳ 1787, Hiến pháp Nam Phi 1966.

   366 p actvn 30/06/2021 111 1

 • Ebook Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo): Phần 1

  "Ebook Hỏi đáp về quyền con người (Sách tham khảo): Phần 1" trình bày khái lược về quyền con người; luật nhân quyền quốc tế và cơ chế của liên hợp quốc về bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền.

   77 p actvn 30/06/2021 110 1

 • Ebook ABC về bầu cử - Hỏi đáp (Sách tham khảo): Phần 1

  Ebook ABC về bầu cử - Hỏi đáp (Sách tham khảo): Phần 1

  "Ebook ABC về bầu cử - Hỏi đáp (Sách tham khảo): Phần 1" trình bày các yếu tố của bầu cử và các chuẩn mực quốc tế; thúc đẩy bầu cử tự do và công bằng; bầu cử ở một số quốc gia; bầu cử ở Việt Nam, trình tự bầu cử.

   102 p actvn 30/06/2021 101 1

 • Ebook ABC về bầu cử - Hỏi đáp (Sách tham khảo): Phần 2

  Ebook ABC về bầu cử - Hỏi đáp (Sách tham khảo): Phần 2

  "Ebook ABC về bầu cử - Hỏi đáp (Sách tham khảo): Phần 2" được nối tiếp phần 2 với các nội dung phụ lục Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị; bình luận chung số 25 của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc; Hiến pháp Việt Nam 2013; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015...

   102 p actvn 30/06/2021 100 1

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 1 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 1 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 1: Khái quát chung về Luật Hình sự Việt Nam" cung cấp các kiến thức về khái niệm Luật Hình sự với tư cách là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam; nguồn của Luật Hình sự Việt Nam; cấu trúc của Luật Hình sự Việt Nam và hiệu lực của Bộ luật Hình sự hiện hành.

   21 p actvn 30/03/2021 138 0

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 2 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 2: Tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam" trang bị kiến thức cho người học khái niệm tội phạm và phân tích được các dấu hiệu cơ bản của tội phạm; vận dụng được quy định về phân loại tội phạm và ý nghĩa của việc phân loại tội phạm; phân biệt được tội phạm với các vi phạm pháp luật khác.

   14 p actvn 30/03/2021 126 0

 • Bài giảng Luật Hình sự: Bài 3 - ThS. Lưu Hải Yến

  Bài giảng Luật Hình sự: Bài 3 - ThS. Lưu Hải Yến

  "Bài giảng Luật Hình sự - Bài 3: Cấu thành tội phạm và các yếu tố của tội phạm" trình bày khách thể và đối tượng tác động của tội cướp tài sản; phân tích các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm; hãy xác định lỗi của người phạm tội.

   34 p actvn 30/03/2021 131 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số