• Đánh giá độ mạnh mật khẩu sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên ước lượng entropy

  Đánh giá độ mạnh mật khẩu sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên ước lượng entropy

  Bài viết này giới thiệu một số phương pháp đánh giá độ mạnh mật khẩu trong đó tập trung vào phương pháp đánh giá dựa trên ước lượng entropy, từ đó đề xuất phát triển một công cụ đánh giá độ mạnh mật khẩu có thể ứng dụng được trong các phần mềm xác thực người dùng dựa trên mật khẩu sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

   11 p actvn 30/12/2020 20 0

 • Phát hiện mã độc IoT botnet dựa trên đồ thị PSI với mô hình Skip-gram

  Phát hiện mã độc IoT botnet dựa trên đồ thị PSI với mô hình Skip-gram

  Trong bài viết này, nhóm tác giả đề xuất hướng thu thập đặc trưng của mã độc Botnet trên các thiết bị IoT thông qua việc xây dựng đồ thị PSI. Sau đó, mô hình mạng nơ-ron CNN được sử dụng để cải thiện hiệu quả phân lớp các tập tin mã độc và lành tính.

   8 p actvn 30/12/2020 20 0

 • Thông tin lượng tử và ứng dụng trong đảm bảo an toàn thông tin trên mạng

  Thông tin lượng tử và ứng dụng trong đảm bảo an toàn thông tin trên mạng

  Trong bài báo này, tác giả giới thiệu tổng quan về ngành khoa học còn khá mới mẻ này. Tác giả nhấn mạnh những ứng dụng của thông tin lượng tử trong lĩnh vực đàm bảo an ninh trên mạng và giới thiệu một số hướng nghiên cứu và kết quả tại trường Viễn thông Quốc gia (ENST) Paris mà trong đó có sự tham gia của Viện tin học Pháp ngữ (IFI) Hà Nội.

   13 p actvn 30/12/2020 20 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 8 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 8 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 8: Tạo Report với Crystal Report" với các nội dung liệt kê được các thành phần cơ bản của mẫu biểu trong Crystal Report; vận dụng được công cụ Crystal report vào thiết kế một số mẫu biểu cho các ứng dụng thực tiễn; liệt kê được các bước để tích hợp mẫu biểu vào ứng dụng window form trong môi trường...

   63 p actvn 30/12/2020 20 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 7: Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET" trình bày tổng quan về ADO.NET; các thành phần cơ bản của ADO.NET; lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET trong C#. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   41 p actvn 30/12/2020 20 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 4: Cơ chế Delegate và Threading" giúp người học phân biệt được delegate và event; các ứng dụng đơn tiến trình và đa tiến trình; khái niệm đồng bộ trong ứng dụng; ngôn ngữ C# vào triển khai các ứng dụng đồng bộ và đa tiến trình.

   30 p actvn 30/12/2020 20 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 2 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 2 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 2: Lập trình hướng đối tượng với C#" với các nội dung các tính chất cơ bản của lập trình hướng đối tượng; khái niệm cơ bản như lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức; ngôn ngữ C# vào triển khai, xây dựng lớp và tạo lập đối tượng; các khái niệm cơ bản như trừu tượng, đa hình, kế thừa.

   45 p actvn 30/12/2020 20 0

 • Ebook Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý: Phần 2

  Ebook Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý: Phần 2

  Cuốn sách "Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý" là tài liệu quan trọng để nhìn nhận văn hóa, tôn giáo, lịch sử ngoại giao triều Lý; qua đó đánh giá một cách toàn diện công trạng của Lý Thường Kiệt trong công cuộc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và mở mang bờ cõi đất nước. Phần 2 của ebook sẽ cho bạn đọc cái nhìn về...

   104 p actvn 30/12/2020 20 0

 • Giải pháp mặt nạ AES chống tấn công phân tích năng lượng

  Giải pháp mặt nạ AES chống tấn công phân tích năng lượng

  Bài viết trình về phương pháp mặt nạ AES, mục đích là để che giấu các giá trị trung gian trong quá trình mã hóa và giải mã, làm cho kẻ tấn công không thu được vết năng lượng thực tế của thiết bị mật mã, là phương pháp chống tấn công phân tích năng lượng rất hiệu quả.

   6 p actvn 27/01/2021 20 0

 • Bài giảng Hệ thống điều khiển phân tán - Chương 8: Công nghệ hướng đối tượng trong điều khiển phân tán

  Bài giảng Hệ thống điều khiển phân tán - Chương 8: Công nghệ hướng đối tượng trong điều khiển phân tán

  Chương mở đầu trình bày những nội dung chính sau: Qui trình công nghệ phần mềm, Công nghệ đối tượng là gì, ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML, Khái niệm đối tượng phân tán, Mô hình COM/DCOM, Lập trình với COM/DCOM. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   51 p actvn 27/01/2021 20 0

 • Bài giảng Cơ sở kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Hàm và cấu trúc chương trình

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Hàm và cấu trúc chương trình

  Bài giảng Cơ sở kỹ thuật lập trình: Chương 5 - Hàm và cấu trúc chương trình của Trương Vĩnh Trường Duy bao gồm những nội dung về lợi ích của việc dùng hàm, phân biệt giữa hàm do người sử dụng định nghĩa và các hàm chuẩn và một số nội dung khác.

   43 p actvn 30/12/2020 19 0

 • Phân tích, đánh giá hiệu quả các phương pháp mặt nạ chống tấn công DPA cho AES trên Smart Card

  Phân tích, đánh giá hiệu quả các phương pháp mặt nạ chống tấn công DPA cho AES trên Smart Card

  Bài viết phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm, khả năng ứng dụng của các giải pháp này khi thực thi trên Smart Card. Đồng thời, đề xuất kỹ thuật mặt nạ nhúng, triển khai ứng dụng, đánh giá hiệu quả và khả năng chống tấn công DPA trên Smart Card.

   7 p actvn 30/12/2020 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số