• Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin và các hình thức tấn công hệ thống thông tin; Mật mã và an toàn thông tin; Cơ sở toán học của lý thuyết mật mã; Hệ mật mã khóa bí mật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   133 p actvn 27/10/2021 199 10

 • Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mật mã khóa công khai; Hệ mật RSA; Hệ mật Rabin; Ưu nhược điểm của hệ mật khóa công khai; Hàm băm và chữ kí số; Sơ đồ Ong - Schnorr - Shami; Ứng dụng của chữ ký số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   106 p actvn 27/10/2021 113 5

 • Ebook Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Phần 1

  Ebook Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Phần 1

  Ebook "Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm, đặc điểm của tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Tình hình tội phạm và các quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p actvn 27/10/2021 50 3

 • Ebook Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Phần 2

  Ebook Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quan điểm và giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   127 p actvn 27/10/2021 38 2

 • Giáo trình Thiết kế mạng Lan

  Giáo trình Thiết kế mạng Lan

  Giáo trình Thiết kế mạng Lan trình bày tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng; các chuẩn mạng cục bộ; cơ sở về cầu nối; cơ sở về định tuyến; mạng cục bộ ảo; danh sách điều khiển truy cập; thiết kế mạng cục bộ Lan; sử dụng phần mềm Microsoft visio để thiết kế sơ đồ mạng. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội...

   158 p actvn 27/10/2021 49 1

 • Giáo trình Mạng căn bản

  Giáo trình Mạng căn bản

  Giáo trình Mạng căn bản trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về mạng máy tính như: Tổng quan về mạng máy tính và mạng cục bộ, đặc trưng kỹ thuật của mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, giới thiệu các mạng máy tính thông dụng nhất, mạng cục bộ và kiến trúc mạng cục bộ, chuẩn hóa mạng máy tính và mô hình OSI, các chuẩn kết...

   35 p actvn 27/10/2021 59 4

 • Bài giảng Lý thuyết mạng Internet

  Bài giảng Lý thuyết mạng Internet

  Bài giảng Lý thuyết mạng Internet gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Giới thiệu về mạng, các kiến trúc và công nghệ mạng LAN, mô hình tham chiếu OSI, địa chỉ IP, phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p actvn 27/10/2021 42 1

 • Ebook Interconnections second edition bridge, routers, switches, and internetworking protocols

  Ebook Interconnections second edition bridge, routers, switches, and internetworking protocols

  "Ebook Interconnections second edition bridge, routers, switches, and internetworking protocols" present essential networking concepts; data link layer issues; transparent bridges; source routing bridges; hubs, switches, virtual LANS, and fast ethernet; network interface service models; generic connectionless service.

   418 p actvn 30/09/2021 123 2

 • Ebook CCNA routing and switching complete study guide (Second Edition)

  Ebook CCNA routing and switching complete study guide (Second Edition)

  "Ebook CCNA routing and switching complete study guide (Second Edition)" present ethernet networking and data encapsulation; introduction to TCP/IP; easy subnetting; VLSMs, summarization and troubleshooting TCP/IP; VLANs and inter-VLAN routing; enhanced IGRP...

   734 p actvn 30/09/2021 108 1

 • Ebook Internetworking technologies an engineering perspective

  Ebook Internetworking technologies an engineering perspective

  "Ebook Internetworking technologies an engineering perspective" present internetworking, multimedia, compression and intelligent agent technology basic; internetworking system architectures; internetworking application architectures...

   219 p actvn 30/09/2021 59 0

 • Ebook Principles to successful implementation of wireless networking technology

  Ebook Principles to successful implementation of wireless networking technology

  "Ebook Wireless networking technology from c" present introducing wireless networking; wireless network architecture; wireless network logical architecture; wireless network physical architecture; wireless communication; radio communication basics; infrared communication basics; wireless LAN implementation...

   425 p actvn 30/09/2021 61 0

 • Ebook Wired Network Security: OS/400 V5R1 DCM and Cryptography Enhancements

  Ebook Wired Network Security: OS/400 V5R1 DCM and Cryptography Enhancements

  There are several different types of security testing. The following section describes each testing technique, and provides additional information on the strengths and weakness of each. This information is also summarized in Table 3.1 and Table 3.2. Some testing techniques are predominantly manual, requiring an individual to initiate and conduct the test. Other tests are highly automated and require less human involvement. Regardless of...

   506 p actvn 30/09/2021 64 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số