• Ebook Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (Hiện hành): Phần 1

  Ebook Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (Hiện hành): Phần 1

  Tài liệu "Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (Hiện hành)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về Luật An ninh mạng năm 2018; Những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2018;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   93 p actvn 25/05/2022 71 4

 • Ebook Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (Hiện hành): Phần 2

  Ebook Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (Hiện hành): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu về Luật an ninh mạng (Hiện hành)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong bảo vệ an ninh mạng; Một số nội dung Nhân dân, doanh nghiệp quan tâm trong Luật An ninh mạng năm 2018; Một số vấn đề đặt ra khi triển khai thi hành Luật An ninh mạng năm 2018 trong cơ quan,...

   63 p actvn 25/05/2022 49 3

 • Ebook Sử dụng internet an toàn và hiệu quả: Phần 1

  Ebook Sử dụng internet an toàn và hiệu quả: Phần 1

  Cuốn sách trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết để truy cập internet an toàn và hiệu quả, giúp hạn chế rủi ro, tăng cường độ an toàn cho dữ liệu trên máy tính, trên Internet. Sách gồm có 2 phần, phần 1 trình bày các nội dung: Internet và đối tượng phục vụ của cuốn sách; chuẩn bị trước khi cài đặt kết nối internet, phần mềm quảng cáo...

   113 p actvn 19/04/2022 38 0

 • Ebook Sử dụng internet an toàn và hiệu quả: Phần 2

  Ebook Sử dụng internet an toàn và hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Truy cập web an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân khi truy cập internet, bảo vệ dữ liệu khi truy cập internet, những nguy cơ tiềm ẩn khi trẻ em truy cập internet,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p actvn 19/04/2022 33 0

 • Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về đảm bảo an toàn thông tin dựa trên mã hóa; các phương pháp mã hóa và giải thuật mã hóa; các kỹ thuật và công nghệ đảm bảo an toàn thông tin; điều khiển truy nhập; các hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập; quản lý, chính sách và pháp luật an...

   65 p actvn 19/04/2022 67 3

 • Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin: Phần 1

  "Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về an toàn thông tin; các yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin và hệ thống thông tin; lỗ hổng bảo mật và điểm yếu hệ thống; quản lý, khắc phục các lỗ hổng bảo mật và tăng cường khả năng đề kháng cho hệ thống; các dạng tấn công và các phần mềm độc hại;... Mời các...

   79 p actvn 19/04/2022 50 4

 • Bài giảng An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Bài giảng An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Bài giảng An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về bảo mật ứng dụng web; Các dạng tấn công thường gặp lên ứng dụng web; Các biện pháp bảo mật máy chủ, ứng dụng và trình duyệt web;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   94 p actvn 19/04/2022 50 1

 • Bài giảng An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Bài giảng An toàn ứng dụng web và cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của bài giảng tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo mật trong phát triển và triển khai ứng dụng web; Tổng quan về an toàn cơ sở dữ liệu; Các cơ chế bảo mật cơ sở dữ liệu; Sao lưu, khôi phục dự phòng, kiểm toán và giám sát hoạt động cơ sở dữ liệu.

   67 p actvn 19/04/2022 45 1

 • Tài liệu tham khảo môn Thực hành Bảo mật web và ứng dụng

  Tài liệu tham khảo môn Thực hành Bảo mật web và ứng dụng

  Tài liệu tham khảo môn Thực hành Bảo mật web và ứng dụng trình bày nội dung về Khai thác Web SOP; Web Tracking; Tấn công CSRF, Tấn công Cross - Site Scripting (XSS), SQL Injection Attack, Bảo mật lập trình Java. Kính mời quý đọc giả tham khảo nội dùn chi tiết.

   119 p actvn 19/04/2022 47 1

 • Bài giảng Quản lý an toàn thông tin: Phần 1

  Bài giảng Quản lý an toàn thông tin: Phần 1

  "Bài giảng Quản lý an toàn thông tin: Phần 1" có nội dung trình bày tổng quan về quản lý an toàn thông tin; chính sách và luật pháp an toàn thông tin; các nguyên tắc trong quản lý an toàn thông tin; tổ chức quản lý an toàn thông tin; hệ thống pháp luật an toàn thông tin của Việt Nam và các nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p actvn 28/03/2022 72 2

 • Bài giảng Quản lý an toàn thông tin: Phần 2

  Bài giảng Quản lý an toàn thông tin: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản lý an toàn thông tin: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về hệ thống tiêu chuẩn an toàn thông tin; hệ thống tiêu chuẩn an toàn thông tin của Việt Nam; hệ thống quản lý an toàn thông tin; bộ khung quản lý an toàn thông tin; quản lý vận hành khai thác an toàn; nguyên tắc quản lý vận hành an toàn; duy trì hoạt động và...

   71 p actvn 28/03/2022 57 0

 • Bài giảng Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng: Phần 1

  Bài giảng Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng: Phần 1

  Bài giảng Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng: Phần 1 có nội dung trình bày các khái niệm về giám sát an toàn mạng và chu trình giám sát an toàn mạng, những thách thức đối với một hệ thống NSM, chuyên gia phân tích NSM; các phương pháp thu thập dữ liệu, thiết bị thu thập dữ liệu là các cảm biến và các loại dữ liệu NSM;... Mời các bạn cùng tham...

   68 p actvn 28/03/2022 79 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số