• Ebook Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 2

  Ebook Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tự học bảo mật và quản trị mạng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Căn bản về mạng không dây - Wireless, thiết lập mạng không dây, truy cập mạng máy tính ở mọi nơi với WinVNC, bảo vệ mạng, mạng tự phòng vệ, tường lửa dành cho các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   186 p actvn 29/07/2020 11 0

 • Ebook Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 1

  Ebook Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 1

  Tự học bảo mật và quản trị mạng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phân loại mạng máy tính, thiết lập và định cấu hình cho một mạng LAN, cài đặt mạng LAN với hệ thống sử dụng nhiều hệ điều hành, mạng cục bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   157 p actvn 29/07/2020 13 1

 • Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin: Giới thiệu môn học

  Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin: Giới thiệu môn học

  Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   11 p actvn 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin: Tổng quan tình hình an toàn an ninh thông tin

  Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin: Tổng quan tình hình an toàn an ninh thông tin

  Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin: Tổng quan tình hình an toàn an ninh thông tin trình bày các nguyên nhân gây mất an toàn an nình thông tin, khai thác thông tin từ mạng xã hội, các bài học về mất an toàn hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p actvn 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về an toàn thông tin

  Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về an toàn thông tin

  Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về an toàn thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về an toàn thông tin, các yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin và hệ thống thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p actvn 29/07/2020 4 0

 • Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Các kỹ thuật tấn công phổ biến vào hệ thống thông tin

  Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Các kỹ thuật tấn công phổ biến vào hệ thống thông tin

  Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Các kỹ thuật tấn công phổ biến vào hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát kỹ thuật tấn công hệ thống máy tính, một số kỹ thuật tấn công phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p actvn 29/07/2020 6 0

 • Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Phần mềm mã độc

  Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Phần mềm mã độc

  Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Phần mềm mã độc" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về phần mềm mã độc, giải pháp tổng thể phòng chống phần mềm mã độc, phương pháp phát hiện và loại trừ phần mềm mã độc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p actvn 29/07/2020 5 0

 • Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 4: Các kỹ thuật và công nghệ đảm bảo an toàn thông tin

  Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 4: Các kỹ thuật và công nghệ đảm bảo an toàn thông tin

  Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 4: Các kỹ thuật và công nghệ đảm bảo an toàn thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều khiển truy cập, tường lửa, VPN, IDS và IPS, honeypot, honeynet và các hệ thống padded cell.

   134 p actvn 29/07/2020 4 0

 • Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 5: Quản lý, pháp luật và chính sách an toàn thông tin

  Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 5: Quản lý, pháp luật và chính sách an toàn thông tin

  Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 5: Quản lý, pháp luật và chính sách an toàn thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý an toàn thông tin, giới thiệu bộ chuẩn quản lý ATTT ISO/IEC 27000, pháp luật và chính sách ATTT, vấn đề đạo đức ATTT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p actvn 29/07/2020 3 0

 • Giáo Trình Mạng Máy Tính - Lê Đình Danh

  Giáo Trình Mạng Máy Tính - Lê Đình Danh

  Mạng máy tính phát sinh từ nhu cầu muốn chia sẻ, dùng chung tài nguyên và cho phép giao tiếp trực tuyến (online) cũng như các ứng dụng đa phương tiện trên mạng. Tài nguyên gồm có tài nguyên phần mềm (dữ liệu, chương trình ứng dụng,...) và tài nguyên phần cứng (máy in, máy quét, CD ROM,.). Mời các bạn cùng tìm hiểu kỹ hơn về mạng máy tính thông các mục...

   118 p actvn 28/06/2020 41 1

 • Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, Mạng Lan và thiết kế mạng Lan. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai qua tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   90 p actvn 26/05/2020 73 2

 • Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng Lan và Wan cung cấp cho người học các kiến thức về mạng Wan và thiết kế mạng Wan và phần kết luận. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai qua tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   74 p actvn 26/05/2020 52 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số