• Mô hình huấn luyện mạng nơ ron dựa trên ảnh mô phỏng

  Mô hình huấn luyện mạng nơ ron dựa trên ảnh mô phỏng

  Trong quá trình khai thác học sâu, người ta dần nhận thấy mối liên hệ mạnh mẽ giữa số lượng dữ liệu đầu vào và độ chính xác của giải thuật. Tuy nhiên trong thực tế, việc lấy dữ liệu cho một số đối tượng cần nhận dạng là phức tạp và rất mất thời gian. Bài viết trình bày việc xây dựng mô hình huấn luyện dựa trên ảnh nhân tạo thông...

   7 p actvn 29/04/2020 12 1

 • Mô hình tự động phát hiện chủ đề nóng trên các trang thông tin điện tử tiếng Việt dựa trên thuật toán phân cụm DBSCAN cải tiến

  Mô hình tự động phát hiện chủ đề nóng trên các trang thông tin điện tử tiếng Việt dựa trên thuật toán phân cụm DBSCAN cải tiến

  Bài viết này đề xuất mô hình tự động phát hiện chủ đề nóng trên các trang thông tin điện tử tiếng Việt trong một khoảng thời gian dựa trên thuật toán phân cụm DBSCAN cải tiến và cách xác định “độ nóng” của các chủ đề được phân cụm.

   10 p actvn 29/04/2020 51 1

 • Phát triển thuật toán chữ ký số dựa trên hệ mã Pohlig - Hellman

  Phát triển thuật toán chữ ký số dựa trên hệ mã Pohlig - Hellman

  Bài viết đề xuất xây dựng thuật toán chữ ký số trên cơ sở phát triển hệ mã khóa bí mật Pohlig - Hellman. Thuật toán chữ ký mới đề xuất có nguyên tắc làm việc tương tự thuật toán chữ ký RSA, song cho phép nhiều đối tượng ký có thể cùng sử dụng chung một modulo p trong các thuật toán ký và thuật toán kiểm tra chữ ký.

   6 p actvn 29/04/2020 16 1

 • Hệ mật mã dựa trên đường cong Elliptic

  Hệ mật mã dựa trên đường cong Elliptic

  Bài viết nghiên cứu và phân tích các hệ thống mật mã dựa trên đường cong Elliptic (ECC) và đơn giản hóa thành những thuật toán gần với các ngôn ngữ đặc tả của chuyên ngành CNTT. Thuật toán mã hóa đường cong Elliptic đã được chứng minh là mạnh hơn các thuật toán đã biết như RSA / DSA.

   12 p actvn 29/04/2020 59 1

 • Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ thống thiết bị báo kết quả bắn đạn thật cho trường bắn cấp tỉnh

  Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ thống thiết bị báo kết quả bắn đạn thật cho trường bắn cấp tỉnh

  Mô hình hệ thống thiết bị báo kết quả bắn đạn thật cho trường bắn cấp tỉnh là giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện cho các đơn vị bộ đội địa phương với mục tiêu khắc phục những hạn chế của quy trình báo bia nhân công truyền thống nhằm nâng cao tính khách quan và an toàn trong quá trình kiểm tra bắn đạn thật.

   10 p actvn 29/04/2020 53 1

 • Xây dựng kho ngữ liệu du lịch song ngữ Việt-Anh gióng hàng mức câu cho dịch máy

  Xây dựng kho ngữ liệu du lịch song ngữ Việt-Anh gióng hàng mức câu cho dịch máy

  Bài viết này trình bày việc xây dựng một kho ngữ liệu song ngữ Việt–Anh trong lĩnh vực du lịch và cải thiện một công cụ gióng hàng ở mức câu đã có cho văn bản song ngữ Việt–Anh, đạt được độ chính xác trên 90% cho các tập dữ liệu của chúng tôi.

   8 p actvn 29/04/2020 48 1

 • Giấu tin thuận nghịch sử dụng các thuộc tính của ngữ cảnh dự báo để loại bỏ bản đồ định vị

  Giấu tin thuận nghịch sử dụng các thuộc tính của ngữ cảnh dự báo để loại bỏ bản đồ định vị

  Bài viết trình bày một lược đồ giấu tin thuận nghịch mới sử dụng phương pháp dự báo hình thoi. Các điểm ảnh được chia thành hai tập hợp: Tập chấm và tập chéo. Tập chéo được sử dụng làm ngữ cảnh dự báo cho mỗi điểm của tập chấm.

   9 p actvn 29/04/2020 46 1

 • Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử: Phần 1

  Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử (sử dụng cho hệ đại học) gồm 4 bài học đầu tiên: Bài 1 - Sử dụng vom và linh kiện thụ động, bài 2 - Kỹ thuật xi hàn và thiết bị mạch in, bài 3 - Diode.

   35 p actvn 31/03/2020 147 3

 • Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử: Phần 2

  Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thí nghiệm linh kiện điện tử (sử dụng cho hệ đại học) gồm nội dung bài 4,5&6 trình bày về Transistor lưỡng cực BJT; Transistor hiệu ứng trường; UJT, SCR, DIAC, TRIAC.

   22 p actvn 31/03/2020 119 2

 • Giáo trình Thiết kế thiết bị điện: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế thiết bị điện: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thiết kế thiết bị điện gồm nội dung 6 chương đầu tài liệu, trình bày đại cương về thiết kế thiết bị điện; vật liệu thường dùng trong máy điện; tính toán mạch từ; tính toán nhiệt, thông gió và làm nguội trong máy điện; kết cấu và tính toán cơ các bộ phận chủ yếu của máy điện; tính toán máy điện không đồng bộ.

   60 p actvn 31/03/2020 130 1

 • Giáo trình Thiết kế thiết bị điện: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế thiết bị điện: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thiết kế thiết bị điện trình bày các nội dung: Tính toán máy điện đồng bộ, tính toán máy điện một chiều, tính toán máy biến áp điện lực. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   36 p actvn 31/03/2020 110 1

 • Giáo trình Thực hành truyền động điện: Phần 1

  Giáo trình Thực hành truyền động điện: Phần 1

  Giáo trình Thực hành truyền động điện gồm 19 thí nghiệm được thiết kế để sử dụng cho các thiết bị hps. Phần 1 gồm các thí nghiệm như các thông số của hệ thống điều khiển tốc độ, các thông số của hệ thống điều khiển nhiệt độ và ánh sáng,... Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   106 p actvn 31/03/2020 98 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số