• Ebook Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tách sóng, trộn tần; Các vòng khóa pha, Khóa chuyển mạch tương tự; Chuyển đổi tương tự - số và chuyển đổi số - tương tự; Khuếch đại công suất; Mạch cung cấp nguồn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   165 p actvn 27/10/2021 93 0

 • Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng: Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng: Phần 1

  Ebook "Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản C++; Các hàm và các dòng nhập xuất; Các phép toán và câu lệnh điều khiển; Bộ tiền xử lý; Biến con trỏ, biến tham chiếu và hàm; Các kiểu dữ liệu phức tạp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   209 p actvn 27/10/2021 215 3

 • Ebook Hệ thống thông tin quang: Phần 1

  Ebook Hệ thống thông tin quang: Phần 1

  Ebook "Hệ thống thông tin quang": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về lịch sử thông tin quang; Sợi và cáp quang; Suy hao sợi quang; Tán sắc trong sợi quang đơn mode; Cáp sợi quang; Thiết bị quang;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p actvn 27/10/2021 89 1

 • Ebook Hệ thống thông tin quang: Phần 2

  Ebook Hệ thống thông tin quang: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hệ thống thông tin quang" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết bị thu quang; Bộ tách sóng photodiode; Bộ thu quang; Thiết kế hệ thống thông tin quang; Hệ thống thông tin quang Coherent. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   147 p actvn 27/10/2021 92 0

 • Ebook Truyền động điện thông minh: Phần 1

  Ebook Truyền động điện thông minh: Phần 1

  Ebook "Truyền động điện thông minh": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát cấu trúc của hệ thống truyền động điện xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor; Điều khiển nghịch lưu theo phương pháp điều chế vector không gian; Mô hình động cơ phục vụ thiết kế các khâu điều chỉnh và khâu quan sát;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   161 p actvn 27/10/2021 70 1

 • Ebook Truyền động điện thông minh: Phần 2

  Ebook Truyền động điện thông minh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Truyền động điện thông minh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sơ đồ thay thế và các phương pháp thu thập tham số hệ thống; Thích nghi trực tuyến hằng số thời gian rotor của động cơ dị bộ; Điều khiển tối ưu trạng thái của hệ thống truyền động điện dị bộ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   124 p actvn 27/10/2021 77 1

 • Ebook Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng - NXB KH&KT Hà Nội

  Ebook Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng - NXB KH&KT Hà Nội

  Cuốn sách "Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng" trình bày những kiến thức cơ bản về mô hình hóa và mô phỏng cũng như những ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và các bạn sinh viên các trường kỹ thuật. Mời các bạn tham khảo

   206 p actvn 30/09/2021 151 2

 • Ebook Wireless and cellular telecommunications

  Ebook Wireless and cellular telecommunications

  A book that writer feel can be useful to readers on the following fronts: as a textbook as well as a handbook, since it covers new systems and technologies, as a guide to broadband wireless access and cellular systems, as a reference book for executives, as a textbook for college seniors and graduate students.

   851 p actvn 30/09/2021 126 1

 • Ebook Fundamentals of Telecommunications

  Ebook Fundamentals of Telecommunications

  This book is an entry-level text on the technology of telecommunications. It has been crafted with the newcomer in mind. The twenty-one chapters of text have been prepared for high-school graduates who understand algebra, logarithms, and the basic principles of electricity such as Ohm’s law. However, it is appreciated that many readers require support in these areas. Appendices A and B review the essentials of electricity and mathematics up...

   705 p actvn 30/09/2021 74 1

 • Ebook Principles of communications systems, modulation, and noise: Part 1

  Ebook Principles of communications systems, modulation, and noise: Part 1

  Part 1 of the document Systems, modulation, and noise: Communications and principles has contents: Signal and linear system analysis, linear modulation techniques, angle modulation and multiplexing, principles of baseband digital data transmission, overview of probability and random variables,... and other contents. Invite you to refer.

   360 p actvn 30/09/2021 85 1

 • Ebook Principles of communications systems, modulation, and noise: Part 2

  Ebook Principles of communications systems, modulation, and noise: Part 2

  Part 2 of document Systems, modulation, and noise: Communications and principles has contents: Noise in modulation systems, principles of digital data transmission in noise, advanced data communications topics, information theory and coding,... and other contents. Invite you to refer.

   386 p actvn 30/09/2021 84 0

 • Ebook Digital signal processing: Fundamentals and applications

  Ebook Digital signal processing: Fundamentals and applications

  The document Processing Fundamentals and applications Digital signal present the content: introduction to digital signal processing, signal sampling and quantization, digital signals and systems, discrete fourier transform and signal spectrum, the Z-transform, digital signal processing systems, basic filtering types, and digital filter realizations, finite impulse response filter design, infinite impulse response filter design, hardware and...

   893 p actvn 30/09/2021 92 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số