Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng (TS Nguyễn Đại Thọ)

Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng (TS Nguyễn Đại Thọ) thông tin với các kiến thức mã hóa đối xứng; mã hóa khóa công khai; một số cách phân loại khác; mô hình hệ mã hóa đối xứng; phương pháp phá mã vét cạn; thời gian tìm kiếm trung bình; an ninh hệ mã hóa; mã hóa thay thế cổ điển; hệ mã hóa caesar; phá mã hệ mã hóa caesar; hệ mã hóa đơn bảng; các tần số chữ cái tiếng anh; ví dụ phá mã hệ đơn bảng...