Bài giảng An ninh mạng: Chương 4 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Bài giảng An ninh mạng - Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về xác thực và chữ ký số. Thông qua chương này, người học sẽ biết được các vấn đề xác thực, xác thực bằng cách mã hóa, mã xác thực thông báo (MAC), hiểu được vì sao phải dùng MAC,.... Mời các bạn cùng tham khảo.