Bài giảng An ninh mạng: Chương 8 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Bài giảng An ninh mạng - Chương 8 đề cập đến an toàn Web. Thông qua chương này, người học sẽ tìm hiểu về các vấn đề an ninh Web. Đồng thời tìm hiểu về dịch vụ SSL. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.