Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy

Bài giảng "An toàn mạng máy tính nâng cao - Chương 2: Các giao thức bảo mật" cung cấp cho người học các kiến thức: Ip security, secure socket layer transport layer security, pretty good privacy, secure shell. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)