Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy

Bài giảng "An toàn mạng máy tính nâng cao - Chương 3: DDOS" cung cấp cho người học các kiến thức về DDOS và những phần mềm gây hại cho máy tính. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.