Bài giảng An toàn máy tính: Bài 3 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

Bài giảng "An toàn máy tính - Bài 3: Virut máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Virus máy tính, các kỹ thuật của Virus máy tính, các kỹ thuật của Virus máy tính trên mạng, phòng chống Virus máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.