Bài giảng An toàn máy tính: Bài 6 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

Bài giảng "An toàn máy tính - Bài 6: Chứng thực dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, mã chứng thực thông điệp, hàm băm, chữ ký số. Cuối bài giảng là phần bài tập giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức.