Bài giảng An toàn máy tính: Bài 8 - ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

Bài giảng "An toàn máy tính - Bài 8: Bảo mật mạng ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ lọc gói tin (Packet Filters), cổng mạch (Circuit Gateways), cổng ứng dụng (Application Gateways), bastion Hosts, cấu hình tường lửa, chuyển dịch địa chỉ mạng (NAT), TMG – Threat Management Gateway. Mời các bạn cùng tham khảo.