Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 5: Chứng thực thông điệp

Trong chương 5 người học sẽ tìm hiểu về chứng thực thông điệp. Các nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Bảo toàn dữ liệu, chứng thực thông điệp, nhóm chứng thực thông điệp (Dùng hệ mật mã, dùng MAC, dùng hàm hash). Mời các bạn cùng tham khảo.