Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 – Trần Minh Thái

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của cấu trúc dữ liệu trong một đề án tin học, các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu, kiểu dữ liệu, định nghĩa kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.