Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 Tổng quan Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Mô hình dữ liệu; Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng; Các hệ quản trị Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng; Ưu điểm của Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng; Chuyển đổi từ mô hình đối tượng sang mô hình quan hệ; Phân tích, thiết kế Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng với UML.