Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 3 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 3 Cơ bản về Oracle cung cấp cho người học những kiến thức như: Các kiểu dữ liệu trong Oracle; Các hàm thông dụng; Thiết kế, xoá, sửa bảng; Bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!