Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 6 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 6 Thiết kế đối tượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế đối tượng; Định nghĩa dữ liệu thành viên; Định nghĩa hàm thành viên; Bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!