Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 7 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 7 Truy vấn trong Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Trích lọc; Thống kê; Cập nhật; Bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!