Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 9 - Nguyễn Việt Hưng

Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 9 với mục tiêu tạo ra database user mới, thay đổi và hủy bỏ database user hiện có, kiểm soát thông tin về user hiện có, lấy thông tin về user. Mời các bạn cùng tham khảo!