Bài giảng Corel Draw - Phần 7: Lệnh và thao tác nâng cao

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lệnh và thao tác nâng cao. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.