Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - TS. Trần Công Án

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò của hệ điều hành, các dịch vụ của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, lịch sử phát triển của hệ điều hành, thiết kế & cài đặt hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành, các dịch vụ của hệ điều hành, kiến trúc hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.