Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Phan Đình Duy

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 4.1: Định thời CPU" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản về định thời, các bộ định thời, các tiêu chuẩn định thời CPU, các giải thuật định thời. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)