Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - TS. Trần Công Án

Bài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tiến trình cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tiến trình giao tiếp, liên tiến trình định thời tiến trình, các giải thuật định thời, đồng bộ hóa, tiến trình tắc nghẽn (deadlock). Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)