Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.1 - ThS. Phan Đình Duy

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6.1: Deadlocks" giúp người học hiểu được vấn đề bài toán deadlock và các tính chất của deadlock, hiểu được các phương pháp giải quyết deadlock. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.