Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - TS. Trần Công Án

Nội dung bài giảng bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Bảo vệ và an toàn hệ thống" trình bày mục tiêu của việc bảo vệ, miền bảo vệ, ma trận quyền truy xuất, cài đặt ma trận quyền truy xuất, an toàn hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.