Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.1 - ThS. Phan Đình Duy

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 7.1: Quản lý bộ nhớ" giúp người học Hiểu được các khái niệm cơ sở về bộ nhớ, hiểu được các kiểu địa chỉ nhớ và cách chuyển đổi giữa các kiểu này, hiểu được các cơ chế và mô hình quản lý bộ nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo.