Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.2 - ThS. Phan Đình Duy

Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 7.2: Quản lý bộ nhớ" cung cấp cho người học các kiến thức về cấp phát không liên tục: Cơ chế phân trang, cơ chế phân đoạn, cơ chế kết hợp phân trang và phân đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)