Bài giảng Hệ điều hành nâng cao: Bài 4 - Trần Hạnh Nhi

Bài 4 - Liên lạc giữa các tiến trình & vấn đề đồng bộ hoá. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các cơ chế liên lạc, race condition, miền găng (critical section), mô hình tổ chức phối hợp hoạt động giữa hài tiến trình,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)