Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 1 Tổng quan về Oracle cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Oracle; Các ấn phẩm; Cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo!