Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 5.2 - Phạm Nguyên Thảo

Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tạo backup device, thực hiện backup, backup với Enterprise Manager, thực hiện phục hồi, thực hiện phục hồi với Enterprise Manager,...