Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 3: Các cấu trúc luận lý số

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 3: Các cấu trúc luận lý số (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về transistor; cổng luận lý (logic gate); mạch tổ hợp (combinational circuit); phần tử nhớ cơ bản; bộ nhớ (memory); mạch tuần tự (sequential logic circuit); đường truyền dữ liệu LC3;... Mời các bạn cùng tham khảo!