Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 5: Lập trình hợp ngữ LC-3

Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 5: Lập trình hợp ngữ LC-3 (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về lập trình hợp ngữ; các thành phần của một chương trình hợp ngữ; quá trình hợp dịch; chương trình với nhiều module;... Mời các bạn cùng tham khảo!