Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 4 - Hà Văn Kha Ly

Bài giảng Hệ thống viễn thông - Chương 4: Hệ thống thông tin điện thoại giới thiệu mạng điện thoại, tổng đài điện tử số, kết cuối thuê bao tổng đài điện tử số, các loại tổng đài thông dụng thực tế.