Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Chương 1: Tổng quát về kiểm thử phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình phát triển phần mềm RUP, vài định nghĩa về kiểm thử phần mềm, các mức độ kiểm thử phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo.