Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản: Chương 2 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

Chương 2 - Giới thiệu ngôn ngữ C/C++. Trong chương này người học sẽ có những hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ C/C++ như: lịch sử ra đời, ưu điểm, khuyết điểm, tập các ký tự thường dùng, các kiểu dữ liệu,.... Mời các bạn tham khảo.