Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 5 - Trần Minh Thái

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 5: Kiểu dữ liệu có cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kiểu dữ liệu có cấu trúc, truy cập các thuộc tính cấu trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.